Asteqsi ɣef lmalayek?Tazwert ɣef txelqiyin

Deg ayen akk i d-yexleq Yillu, deg igenwan d lqaɛa, di tudert meṛṛa, mačči ḥala imdanen i yellan s tegzi d leɛqel. Tira iqedsen ttmeslayent-d aṭas ɣef txelqiyin nniḍen, yesɛan tigzi, yettilin deg genwan, ccɣel-nsent d leqdic zdat Yillu. Ṣṣawaḍent ɣer Yillu aked txelqit-ines s umata. Ccɣel n txelqiyin-agi, d timceggɛin ger Yillu aked txelqit-ines.

Grace through the crossD ayen yexdem Lmasiḥ ɣef umidag, asfel-ines, i yefkan i wemdan ttawil i s ara iqeṛṛeb ɣer ṛṛeḥma n Yillu. Ɣer umidag i yeqsed Ṛebbi ad yemlil d wemdan yellan d amednub yakan. Idammen n Lmasiḥ yuzzlen d asfel ad ssirden ddnub n wemdan taswiɛt i deg ara yeqbel asfel-nni i tudert-is d leslak-is. Ad nass ɣur-s a neqbel tikci-ines n ssmaḥ d leɛfu. Akka i yella di lebɣi n Yillu mi d-yefka Lmasiḥ d asfel i ssmaḥ.

Amek yezdeɣ ddnub amdan?Tira iqedsen qqarent-d belli di tazwara yella yettidir wemdan di talit aked Ṛebbi.  Mebla ddnub mebla tugdi. Akken yella yettwaxleq-d, s leɛqel-is s tmusni-s, iteddu s tezdeg. Tella-d lemɛahda ger Ṛebbi d wemdan i tudert di lemqadra d leḥmala.

The hand of God extended to manTikta i nezmer a nessiked ɣur-s mi ara nɣer di Tira d tin n wassaɣ yellan ger Yillu d wemdan i d-ixleq. A nger tamawt ɣer yixf wis sin di “Laṣel n ddunit”, taseddart tis sebɛa. Degs a nwali, amek d-yemsel Yillu tafekka n wemdan seg uɣebbar n wakal. D acu kan, amdan mačči kan d tafekka i deg-s. Akken t-id yexleq, yefka-yas ula d tarwiḥt, nnefs n tudert, tigzi aked leɛqel. D talsa, temxallaf d iɣersiwen d ugama.

Amek ara nefhem leqsed n Ṛebbi!Akken kan yecceḍ wemdan di tazwara, Ṛebbi ur t-yeǧǧa ara akkenni mebla lweɛd. Yeqsed si tazwara ad yefk amsellek. Deg ixf wis tlata di Laṣel n ddunit, issers-d lweɛd-agi n umsellek ara d-yasen. ( Laṣel n ddunit 3: 15 aked 21). Mi yfaq wemdan belli yecceḍ, yeɛreḍ ad iṣṣer iman-is s ifassen-is, s lecɣal-is. Ma d Ṛebbi, netta yessels-as, iṣṣer-it s weglim, s wesfel amezwaru yakan. Ilaq imiren ad yemmet uɣersiw seg ara s-d-yefṣel aglim-nni i s ara t-yeṣṣer. Ayagi yakan d tikci sɣur Ṛebbi,  d asfel i d-ihegga si tazwara.