springD ussan i ttraǧun akk yemdanen, wid n tefsut. D lawan i deg ara tefsu tegnitt.
Leḥcic d ijeǧǧigen. A ttezzegzew lqaɛa. Ccbaḥa n idurar a s ternu i tiẓeṭ n usekkud-agi. A nessiked ɣer wayen akk d-yexleq Yillu, a naf deg-s ccbaḥa d tiẓeṭ. D ayen yessefraḥen ulawen. Yessrusuyen di lxaṭeṛ. Taswiɛt i deg ara testeɛfu terwiḥt,
i deg ara d-temmekti ayen yellan aɛziz, ayen yesɛan lbenna.

Ayen akk ɣef ara ters tiṭ, d taxelqit i cebḥen s tidett. Tbedd temsawa teɛdel.Di Tira iqedsen, ɣer tazawara, di Laṣel n ddunit, yura belli, ayen akken akk d-ixelqen d "ayen yelhan". D ayen ara nɣer deg Adlis n txelqit. Imi Ṛebbi i d-yefkan tudert d wayen akk i ɣ-d-yezzin. D idurar, d lebḥur, tiɣaltin, tiẓegwa d yemɣan meṛṛa.

Kra n tseddarin si laṣel n ddunit

“ Di tazwara ixleq Yillu igenwan d lqaɛa. Lqaɛa tella texla d tilemt; tillas ɣumment maylellif, Ṛṛuḥ n Yillu ittezzi sennig n waman. Inna Yillu: ad tili tafat ! Dɣa tella-d tafat. Iwala Yillu tafat telha, dɣa yefṛeq Yillu tafat d tillas. Isemma Yillu i tafat ass, isemma i tillas iḍ. Tella-d tmeddit, tella-d tafrara: d ass amezwaru. Yenna Yillu: ad yili listaɛ ger waman, ad yili daɣen wefraq ger waman d waman. Ihi ixdem Yillu listaɛ-agi, ifṛeq ger waman yellan ddaw n listaɛ-nni d waman yellan nnig-s. Akka i teḍra.Isemma Yillu i listaɛ-nni igenni. Tella-d tmeddit, tella-d tafrara: d ass wis sin. Inna Yillu: ad nnejmiɛen waman yellan seddaw n igenni ɣer yiwen n wemkan, a d-ibin wakal ikkawen. Akka i teḍra. Isemma Yillu i wakal ikkawen lqaɛa, ma d igilem n waman isemma-yas lebḥuṛ. Iwala Yillu ayenni yelha.”
 
Igenwan d lqaɛa tura ṛeṣṣan. Igarawen d lebḥur sewwayen ddunit. Ma d lqaɛa tura a d-tefk lxirat-is meṛṛa. D lɣella i yal amdan. Ad yidir ad infali deg-s.

“ Imiren Inna Yillu: ad tefk lqaɛa tizzegzewt, s leḥcic isɛan zzerriɛa, s ttjuṛ n lfakya i d-yettaken yal ta ṣṣenf-is n lfakya di lqaɛa, mkul lfakya s zzerriɛa-ines. Akka i teḍra.
Tefka-d lqaɛa tizzegzewt, leḥcic yesɛa zzerriɛa yal yiwet s ṣṣenf-is, ttjuṛ fkant-d lfakya yal ṣṣenf s zzerriɛa-ines. Iwala Yillu ayenni yelha.”

Iṭij  aggur d yetran !

Daɣen mi ara nessiked ɣer igenni, a naf tafukt, aggur d yetran. D asekkud yessefraḥen. D ifassen-is i ten-iṛeṣṣan ula d netni. “ Inna Yillu: ad ilint teftilin di listaɛ n igenni, iwakken ad bḍunt ger wass d yiḍ; ad ilint d licaṛat i lewqat, ussan aked iseggasen; ad ilint d tiftilin di listaɛ n igenni, ara yefken tafat i lqaɛa. Akka i teḍra. Ixdem-d Yillu snat n teftilin timeqranin, taftilt tameqrant akken ad teḥkem ɣef ass, taftilt tameẓyant akken ad teḥkem ɣef yiḍ; yerna-d itran. Issers-iten Yillu di listaɛ n igenni, ad fken tafat i lqaɛa, ad ḥekmen ɣef ass d yiḍ yernu ad bḍun ger tafat d tillas. Iwala Yillu ayenni yelha. ”  S tefsut ihi ara d-nemmekti Illu, Win yellan, yeddren, iḥemmlen ddunit i d-yexleq. Ula d « lɛid n izimer n leslak » tella-d di tefsut.