Amek ara nɣer, a nefhem Tira?Leqraya n Tira iqedsen mačči alamma s tmusni meqqren. Yal yiwen yezmer a d-yejbed sseg-s ayen i t-iwulmen di tikli-ines di liman. S tidett, Adlis n Tira d win yuran acḥal n leqṛun, acḥal n tsuta n yemyura i yjerden deg-s. Yettawi-d aṭas ɣef umezruy d teglest taqdimt. Nezmer a d-nini belli kra n tmusni n umezruy ahat ad tɛawen di lefhama n kra n lumuṛ ɣef d-yettawi wedlis-agi; d acu kan, izen n Tira netta yeqqim-d i yemdanen meṛṛa, si yal lǧens d yal lawan. D Adlis ara nɣer s liman s lettkal. Imi deg-s ayen akk yewɛed Yillu i leslak n yemdanen.

S wannuz, s tidett !

Amek ihi ara nqeṛṛeb ɣer tɣuri n wadlis-agi ? Yewwi-d lḥal ad yili di lbal n yal amdan belli ilul-d d amednub, ula d lefhama-ines tumes si ddnub. Tira qqarent-d ayagi. S ddnub i ɣ-izedɣen, nuqel negzem ɣef Ṛebbi d tudert-is. D acu kan, i lmend n wesfel i ɣ-yella  Lmasiḥ, netta yeṭṭfen amkan-nneɣ, nezmer tura a nemlil n Ṛebbi, a nqeṛṛeb ɣur-s s lettkal, a nɣer Awal-is. Tira iqedsen d lemɛahda-agi i s iɛuhed Ṛebbi s leslak mara nqeṛṛeb ɣur-s. Degmi leqraya n Tira a ɣ-tuqel d asnerni di liman-nneɣ, d lefhama n leslak i nufa di Lmasiḥ. Ayagi d tasarut i s ara nefhem iswi n Tira d wayen akk ɣef d-ttmeslayent.

Timlilit d leslak !

S wayagi a d-nini belli, Adlis n Tira mačči kan d amezruy-nni yellan deg-s, lameɛna, d izen-nni ara d-nefhem di lqed n umezruy. Imyura-nni meṛṛa yellan deg-s uran-d ɣef yiwen webrid, yiwen n leslak, d win akken ara yennekmalen di Lmasiḥ. Imyura akk llan ttawin-d ɣef Lmasiḥ ara d-yasen d amsellek n ddunit. Si Yebṛahim d Mussa d lenbeyya meṛṛa yellan di Tira. Ibeggen-d Ṛebbi leḥmala-ines i yemdanen, yerza-d ɣur-sen, di tazwara s yemcegɛen-agi meṛṛa, ɣer tagara, s Mmi-s ara yilin d asfel i leɛfu n ddunab. S usaru-agi n leslak yellan di Lmasiḥ ara nɣer azalen akk n Tira iqedsen. Yuḥenna 3 : 16 ; Iɛebṛaniyen 1 : 1-4.

S Tira i nezmer a nemmager Leḥmala n Yillu. A ɣ-yekkes fad n tmusni-ines. Netta yettbeggin-d iman-is i wid meṛṛa yettnadin fell-as s wulawen-nsen d ixemmimen-nsen. Awal-is akk d aweḥḥi-ines d lebɣi-ines i leslak n yemdanen. Tikta-agi daɣen tcud ɣer leqraya n Tira. D acu kan, s tidett, d Ṛṛuḥ iqedsen i ɣ-yettɛawanen iwakken a nefhem leqsed n Tira d yizen-ines. Axaṭeṛ tamusni n Yillu aked lebɣi-ines d ayen d-yekkan d awezɣi i lefhama n yemdanen. Degmi s Wawal-is d Ṛṛuḥ-is i ɣ-d-issebgan iman-is di Tira, s liman i yreṣṣa deg ulawen-nneɣ.

S wakka ara nefhem daɣen makken d-yeqqar Lmaṣih belli Ṛṛuḥ iqedsen a ɣ-iseddu di tidett. Yuɣ lḥal, tidett d Awal-is d leslak yellan deg ubrid-is. Nezmer a nɣer di Linǧil n Yuḥenna ama deg ixf 16, ama deg ixef 17. Awal-is d tidett. Ṛṛuh-is d netta i yseddayen di tidett. Yettelli ulawen d lefhama i yemdanen iwakken ad ɛeqlen lebɣi-ines yellan di Tira. Azal n Tira meṛṛa d Lmasiḥ s yiman-is d leslak d-yefka s ṛṛeḥma d leɛfu. Tira d Awal yedren, deg-sent nettmlil d Ṛebbi yedren. Tira sewwayent Liman.