The hand of God extended to manTikta i nezmer a nessiked ɣur-s mi ara nɣer di Tira d tin n wassaɣ yellan ger Yillu d wemdan i d-ixleq. A nger tamawt ɣer yixf wis sin di “Laṣel n ddunit”, taseddart tis sebɛa. Degs a nwali, amek d-yemsel Yillu tafekka n wemdan seg uɣebbar n wakal. D acu kan, amdan mačči kan d tafekka i deg-s. Akken t-id yexleq, yefka-yas ula d tarwiḥt, nnefs n tudert, tigzi aked leɛqel. D talsa, temxallaf d iɣersiwen d ugama.

Amdan d tugna n Yillu !

Yettwaxleq-d wemdan ɣer tugna d ṣṣifa n Yillu. Am akken ɣur-s tamnegt ula d netta. Yekka-d nnig txelqiyin nniḍen. D acu n unamek yellan skud yettwaxleq-d wemdan ɣer tugna n Yillu? A nmeyyez deg ayagi, tukci n leɛqel i d-as-yefka. Yesɛa tigzi d umeyyez, ɣur-s tazmert i ṣṣwab. Ad yizmir ad yextir ger lxir d ccer. Ɣur-s tudert s tikta d umeyyez. Degmi i yxulef iɣersiwen.

Ur ilaq ara daɣen a nettu d akken, ɣer tazwara, mi t-id-yexleq, yella d amdan s leɛqel yelhan, iteddu s tezdeg ama di tikta ama di ccɣel. Yelha ama di tfekka-ines ama di teṛwiḥt-is. A t-nɣer di: Laṣel n ddunit ixf amezwaru, taseddart wahed u tlatin.

Tikli n wemdan ɣer tazwara !

Iban-aɣ-d wemdan, ɣer tazwara n teseddarin-agi, iteddu d Yillu, yeɛdel yid-s, s leɛqel d tikli. Yettidir yid-s deg assaɣ yid-s. Yemtawa lḥal ger Yillu d wemdan. Akka i tella teswiɛt ɣer tazwara. Teddun akkenni s tdukli di tejnant. Tezdeg n wassaɣ-agi, ad ibin ula ger-as d tmettut-is d wayen akk i sen-d-izzin anda ttidiren. D tadukli yennekmalen ger yemdanen d ugama s umata. D assaɣ zeddigen.

Ula d ger-as d yiman-is, a t-naf d amdan iṣewben yesɛan leqrar deg iman-is. Ur yelli kra n weɣbel neɣ uceqqiq di leɛqel-is d tikli-ines. Akken yella yettwaxleq ɣer tazwara. Akken t-yemsel Yillu, i d-as-yefka tudert d leɛqel, ɣur-s leḥsas iwakken ad yidir s leḥmala d leqder. Ad iḥemmel win akken i t-id-ixelqen, ad iddu di leɛnaya-s yernu ad iqader lebɣi-ines. Ayagi s tlelli yesɛa. Ad yextir abrid ara yeḍfer.

Leḥmala d sser i lehna !

A naf deg ixf wis sin, sser i deg yettidir wemdan deg assaɣ aked Yillu. Ad yili di leɛnaya-s skud yettef leqsed s leḥmala d lemqadra. Lsas n tudert-agi deg assaɣ aked Yillu ibedd s wazal n lemqadra n tmanegt d tezmert n Yillu. Mada gella ixulef wemdan lsas-agi, akken yella di lemɛahda, d lmut i t-yettraǧun. D ayagi ara d-iɣellet. Imi tudert tcud ɣer weɣbalu yellan d Illu s yiman-is. Ma yegzem leɛqed-nni n tudert, atan ɣer lmut i yteddu. Akka i yella leqsed si tazwara. Lemɛahda n Ṛebbi d tin n tudert d leɛnaya. Tuccḍa tekka-d seg xemmimen yesɛa wemdan mebla ma yreṣṣa iman-is di lemqadra n Yillu. Win akken i s-difkan yakan tigzi-nni yesɛa.

Ger lmut d tudert !

Mačči kan d lmut n tfekka. D lmut di ṛṛuḥ. D aẓẓeṭṭa-nni n tudert ara yegzmen. Degmi ara d-yaf iman-is wemdan d aɛeryan, s tugdi. Imi yebɛed ɣef leɛnaya. S tlelli-ines i yextar wemdan ad yeffeɣ si leɛnaya n Yillu. Degmi i d-ɣellet ddunit meṛṛa di cceṛ d umterwi. Yella di lehna n tudert aked Yillu ɣer tazwara. D acu kan, ur t-yeǧǧi ara Yillu. Ihegga-yas-d abrid n leslak. D abrid ara s-d-injeṛ si tazwara s ṛṛeḥma-ines. Deg ixf wis tlata n Laṣel nddunit, ara naf yakan zerriɛa n leslak ara d-yefɣen di talsa.  S lmasiḥ ara yeṣṣiweḍ leslak-ines ɣer talsa. Ad tuɣal ɣer tugna n Yillu.