D ameyyez si Tira Iqedsen ɣef tikki-nneɣ akled laɛbada di tudert-nueɣ. Assaɣ-nneɣ aked Ṛebbi.

1. A ddraɛ, tfeṛḥeḍ neɣ ala ?

Ih feṛḥeɣ, axaṭer nekk d ayla n Sidi Ṛebbi.

D iseɛdiyen wid yufan deg-k lǧehd-nsen, Wid i n-ittṛuḥun ɣur-ek s wul yeṣfan d neyya. (Ihellilen 84.6)

Ahellil 1

2. Acuɣer i tfeṛḥeḍ imi tuɣaleḍ d ayla n Sidi Ṛebbi ?

Axaṭeṛ iḥemmel-iyi yerna yettḥarab fell-i ama di ddunit ama di laxeṛt.

Si zik i k-ḥemmel-aɣ yerna ḥemmleɣ-k i dayem.
Daymi i ṭṭfeɣ-deg-k, yerna s telqay. (Irmiya 31.3)

3. Tettiliḍ di leḥzen tikwal?

Ih, ttiliɣ.

Ul-iw yeččur d leḥzen, lameɛna, ar melmi ? (Ahellil 13.3)

4. Melmi i tettiliḍ di leḥzen ?

M'ara nneɛtabeɣ, m'ara ttwaliɣ wiyaḍ nneɛtaben, neɣ m'ara ttxemmimeɣ deg-iman-iw belli xedmeɣ ayen ur nlaq ara a t-xedmeɣ, yeɛni ayen n diri.

Ay Illu ! Ḥunn fell-i swakken tella leḥmala-k. (Ahellil 51.3)

5. Kečč, d amdan yelhan neɣ d amdan n diri ?

Nekk lhiɣaxaṭeṛ Sidi Ṛebbi ixelq-iyi-d ɣef ṣṣifa-ines.

Lameɛna, diri-yi daɣen axaṭer ul-iw d aɛdaw n Sidi Ṛebbi, yerna mfaraqeɣ yid-es.

Illu yexleq amdan ɣef ṣṣifa-s ; ixelq-it ɣef ṣṣifa n Yillu. Illu iwala belli ayen akk yexdem d ayen yelhan nezzeh. (Laṣel n Ddunit 1.27, 31)

6. Acuɣer i telliḍ d amdan n diri ?

Axaṭer imawlan-iw imenza, Adam akk-d Ḥewwa, ur qbilen ara ad aɣen awal i Sidi Ṛebbi.

Mbeɛd ddnub n yiwen wemdan, Adem, lḥisab n Sidi Ṛebbi yewwi-d lɛiqab i yemdanen n ddunit meṛṛa. (At Ruman 5.16)

7. Adam akk-d Ḥewwa ɛacen aṭas ayagi !

Ad ttidett, lameɛna snetḍen-iyi aɛuṣṣu, segmi i d-lulleɣ wwiɣ-ed yid-i ul i gellan mgal n Sidi Ṛebbi akk-d lebɣi-ines.

Nukni daɣen, zik-nni am nutni i nella ; nettabeɛ ixemmimen-nneɣ, ccehwat-nneɣ, nxeddem lebɣi n tnefsit-nneɣ, nella nuklal urrif n Sidi Ṛebbi am wiyaḍ. (Ifasus 2.3)

At Ṛuman 5

8. Ɛni ilaq att-tteqqimeḍ akka d aɛdaw n Sidi Ṛebbi yerna att-ttemfaraqeḍ yid-es i lebda?

Xaṭi, Sidi Ṛebbi ittqerrib-ed ɣur-i, yebɣa a yi-d-yefk ul ajdid.

A wen-d-fkeɣ ul ajdid, a wen-d-fkeɣ ṛṛuḥ ajdid ad yili deg-wen. (Ḥiziqyel 36.26)

Lecɣal 15.9

9. D acu ara txedmeḍ iwakken a k-d-ittunefk wul ajdid ?

Ad iniɣ i Sidi Ṛebbi : " Aql-i ndemmeɣ si ddnub akk xedmeɣ, ṭṭfeɣ leqsed a s-tixṛeɣ. A Sidi Ṛebbi eɛfu-yi ddnubat-iw. Bɣiɣ ad iliɣ d yiwen seg warraw-ik , ad ttekkiɣ di twacult-ik, yerna ad idireɣ i kečč swakken yella Wawal-ik.

Nniɣ : Ad qqireɣ s ddnub-iw i Sidi Ṛebbi.
Kečč, tekkseḍ fell-i taɛkumt n ddnub-iw. (Ahellil 32.5)

10. D acu n tririt ara d-yerr Sidi Ṛebbi ?

Sidi Ṛebbi ad iyi-yeɛfu yerna ad ikcem ɣer daxel n wul-iw. Itterra-yi d win istɛeṛfen yis, d win
ifeṛḥen imi i t-ḥemmleɣ s wul-iw meṛṛa.

Meɛna ma nettqiṛṛi s ddnubat-nneɣ, a ɣ-ten-isemmeḥ yerna ad ikkes cceṛ meṛṛa
yellan deg-nneɣ. (1 Yuḥenna 1.9)