D ameyyez si Tira Iqedsen ɣef tikki-nneɣ akled laɛbada di tudert-nueɣ. Assaɣ-nneɣ aked Ṛebbi.

11. Acuɣer i d-ixleq Sidi Ṛebbi irgazen akk-d tlawin ?

Iwakken ad lhin d ddunit, yerna ad lemden amek ara ḥemmlen Sidi Ṛebbi akk-d wamek ara ḥemmlen wiyaḍ.

Arwet, ffuktit, ččaṛet lqaɛa, steɛmeṛt-ett. (Laṣel n Ddunit 1.28)

Mata 22.37-39

12. D acu n lmeɛna n wawal “ad lhin d ddunit”?

Sidi Ṛebbi ifka-yi-d sebɛa n tesmasitin timeqranin : Afakan, lqaɛa, lweqt, leqdic, tiɛebbja, igerrujen akk-d ussenṭeḍ neɣ lweṛt n tudert akk-d liman.

Sebɛa n tesmasitin-inu timeqranin.

13. D acu-t ufakan agi i d-yelha ?

Tafekka-inu d Afakan neɣ d lǧameɛ Iqedsen n Sidi Ṛebbi. Daymi i ttḥadareɣ tafekka-inu, alhayeɣ-ed yid-es iwakken att-tteddu di lewqam, iwakken att-tteɛǧeb i Sidi Ṛebbi yerna att-ttili d nnfeɛ i wiyaḍ.

Tafekka-nwen d afakan n Ṛṛuḥ iqedsen.
Ṛṛuḥ agi Iqedsen yella deg-wen, d Sidi Ṛebbi i wen-t-id-yefkan. (1 Kurintus 6.9)

At Ṛuman 12.1; 2 Kurintus 7.1

14. D acu n lmeɛna n wawal “a d-telhim d wakal”?

Xdem lqaɛa mebla ma tesxesreḍ neɣ tḍeggɛeḍ ula d acemma.

Sidi Ṛebbi yellan d Illu yeddem-ed amdan nni, issers-it di leǧnan n Ɛidin iwakken a tixdem, yerna a t-iɛass. (Laṣel n Ddunit 2.15)

Ahellil 8

15. Acuɣer i glaq a d-nelhi d lqaɛa ?

Sidi Ṛebbi yefka-yaɣ-d lqaɛa axaṭer neḥwaǧ-iṭ iwakken a nɛic. Ma yella ur d-nelhi ara yid-es, ur tt-nḥuder ara, att-ttuɣal att-ttehleq, nukni daɣen a nehlek.

Igenwan, d igenwan n Sidi Ṛebbi, ma d lqaɛa yefka-tt-id i yemdanen. (Ahellil 115.16)

16. I ma yella nettalhay d wakal ?

Tizegwa d lexlawi, timedwin d issafen, timdinin akk-d tudrin ad uɣalen d imukan yelhan yerna d imukan ara d-yefken lfakya i yemdanen meṛṛa akk-d warraw n warraw-nneɣ ara d-yernun deffir-nneɣ.

Lɛaḍima n Sidi Ṛebbi tettdumu i dayem, Sidi Ṛebbi ifeṛṛeḥ deg wayen i gexdem! (Ahellil 104.31)

 

17. D acu n lmeɛna n wawal “yelha ma yella nessexdam lweqt s lewqama” ?

Ilaq ad ḥesbeɣlweqt n tudert-iw ittunefk-iyi-d am tukci n Sidi Ṛebbi, yerna ur ilaq ara a tḍeggɛeɣ. Ilaq ad sxedmeɣ lweqt-iw i nnfeɛ neɣ i lfayda n yemdanen meṛṛa.

Selmed-aɣ amek ara nḥetteb ussan-nneɣ akken ilaq, iwakken a nwelleh ulawen-nneɣ ɣer tmusni d ssyasa. (Ahellil 90.12)

At Kulus 4.5; Yuḥenna 9.4; At Galasya 6.10

18. Amek i gebɣa Sidi Ṛebbi att-ttqedceḍ?

Yessutur-iyi-d ad xedmeɣ lecɣal-iw meṛṛa i xedmeɣ, s lebɣi-w, s wul-iw : di twacult-iw, deg uɣerbaz, di lexla, akk-d imukan meṛṛa iɣer i yi-d-issawal ad qedceɣ.

Ilaq-aɣ a nexdem lmeǧhud-nneɣ iwakken a d-nḥelli aɣrum-nneɣ s ifassen-nneɣ yerna s leḥlal. Swakka ara nizmir a niɛiwen win yeḥwaǧen. (At Ifasus 4.28)

Lemtul 6.6-11, 1 At Tisalunik 4.11,
2 At Tisalunik 3.10-12, Lecɣal 20.34-35

19. D acu n leqdic i gesɛan azal ameqran?

Ad ḥemdeɣ Sidi Ṛebbi, a s-qedceɣ, yerna a d-sbeggeneɣ leḥmala-s i lɣir-iw.

A tt-ttḥemmleḍ Sidi Ṛebbi, Illu-inek, s wul-ik d ṛṛuḥ-ik, s wayen akk yellan di tezmert-ik akk-d lɛeqliya-k. Att-ttḥemmleḍ daɣen wiyaḍ am yiman-ik. (Luqa 10.27) 

20. Amek i tzemreḍ a d-sbeggneḍ leḥmala i lɣir-ik ?

A s-nexdem ayen yelhan.

Xedmet i wiyaḍ ayen i tebɣam a wen-t-xedmen i kunwi. (Mata 7.12)

21. D acu n lmeɛna n wawal “ssexdem akken ilaq tiɛebja-inek” ?

Ilaq-iyi ad sxedmeɣ tamusni-inu iwakken ad izmireɣ ad ɛiwneɣ, yal ass s zyada, wid akk i yid-izzin yerna ad sedduɣ Tagelda n Sidi Ṛebbi ɣer zdat.

Sidi Ṛebbi yefka-yaɣ-d tukciwin yemxalafen, yal yiwen deg-nneɣ s tukci-ines. (At Ṛuman 12.6)

At Ifasus 4.7

22. D acu-ten igerrujen ?

Tifarkiwin, lmelk, idrimen akk-d wayen  akk nniḍen yellan d ayla-w.

D Sidi Ṛebbi i ɣ-d-ittaken leḥwayeǧ akk yelhan iwakken a nesfaydi seg-sent… Imeṛkantiyen ad fken s wul zeddigen yerna ad feṛqen leṛzaq-nsen akk-d wiyaḍ. (1 Timuti 6.17b-18)

23. Nezmer a nessefti igerrujen agi?

Ih, yezmer ma yella yeɛmed Sidi Ṛebbi.

Aqeddac i wumi i d-ittunefk xemsmeyya n twiztin, iṛuḥ yetjeṛ yis-sent, irbeḥ-ed xemsmeyya n twiztin nniḍen. (Mata 25.16)

24. Amek i gebɣa Sidi Ṛebbi a sen-telḥuḍ i yigerrujen-ik?

A ten-seftiɣ s leḥlal, yerna a ten-sxedmeɣ i lmeḥwiǧat-iw akk-d lmeḥwiǧat n twacult-iw. Ad seddqeɣ mebla cceḥa i lecɣal n Sidi Ṛebbi, yerna ad fkeɣ i yemdanen nniḍen am wakken i yi-d-ifka Sidi Ṛebbi mebla cceḥḥa.

Kra ttaken akteṛ, ttuɣalen d imerkantiyen. Ma d kra nniḍen jemmɛen aṭas i yiman-nsen dɣa tt-ttuɣalen d igellilen. (Proverbe 11.24)

25. D imawlan i d-xelqen-d tudert n warraw-nsen ?

Xaṭi, anagar Sidi Ṛebbi i d-ittakken tudert. Lameɛna, issexdam imawlan iwakken ad fken tudert i warraw-nsen.

D kecc i yi-issegmen di tɛebbuṭ n yemma. Tanemmirt-ik a Sidi Ṛebbi, imi i yi-d-txelqeḍ. (Ahellil 139.13-14)

Irmiya 1.5

26. D acu i d-issutur Sidi Ṛebbi i imawlan ?
Sidi Ṛebbi issutur-asen-d ad myeḥmalen, ad ttemqqadaren wway gar-asen yerna ad ṛebbin arraw-nsen s ṣṣbeṛ d lekyasa; Swakka, arraw-nsen ad lemden amek ara qqadren Sidi Ṛebbi d wamek ara yilin d nnfeɛ i wiyaḍ.

Mkul yiwen ilaq ad iḥemmel tameṭṭut-is am yiman-is, am wakken daɣen tameṭṭut ilaq-as att-tteqqadder argaz-is. (At Ifasus 5.33)
Ma d kunwi ay imawlan, ur sserfayet ara dderya-nwen, meɛna ṛebbit-tten akken i kkunid-iweṣṣa Sidi Ṛebbi. (At Ifasus 6.4)

Ahellil 78-4

27. D acu i d-issutur Sidi Ṛebbi i dderya a t-xedmen ?

Ad ḥemmlen Sidi Ṛebbi, ad qqaddren yerna ad ḍuɛen imawlan-nsen, wid akk yesɛan adabu fell-asen akk-d wid akk i ten-yugaren.

Ilaq-ak att-ttḥemmleḍ Sidi Ṛebbi, Illu-inek, s wul-ik meṛṛa, s terwiḥ-ik meṛṛa akk-d tezmert-ik meṛṛa. (Asmekti 6.5)
A dderya, ḍuɛet imawlan-nwen akken yebɣa Sidi Ṛebbi. (At Ifasus 6.1)

28. D acu i ttwacult ?

D imdanen i d-ittekken seg yiwen n ubabat yerna beṭṭun wway gar-asen ayen akk sɛan.

Ad kerfeɣ tigecrar zdat Sidi Ṛebbi, Ababat, seg-s mkul tawacult att-teqbel Isem-is. (At Ifasus 3.15)
Wid akk yumnen dduklen yerna beṭṭun wway gar-asen ayen akk sɛan. (Lecɣal 2.44)

29. Anta-tent twaculin-ik keččini ?

Sɛiɣtlata n twaculin : tawacult n yemdanen meṛṛa i d-ittwaxelqen ɣef ṣṣifa n Sidi Ṛebbi, tawacult n imawlan-iw akk-d twacult n inelmaden n Sidna Ɛisa.

Sidi Ṛebbi yettak-ed tawacult i wid yellan d iwḥiden. (Ahellil 68.7)
Kra slan i Wawal n Sidi Ṛebbi yerna umnen-yis. Widak agi, Awal n Sidi Ṛebbi yefkayasen tazmert neɣ adabu swayes ara yuɣalen d arraw n Sidi Ṛebbi. (Yuḥenna 1.12)

30. D acu n tesmasit i tesɛiḍ ɣer iɛeggalen n twacult-inek ?

A ten-ɛuzzeɣ yerna a sen-xedmeɣ ayen akk i bɣiɣ a yi-t-xedmen i nekkini.

Daymi, xḍut i lekdeb, ilaq mkul yiwen deg-wen ad immeslay s tidett i lɣiṛ-is, axaṭer d mkul yiwen ilaq ad yini tidett i lɣir-is, axaṭer, yal yiwen deg-nneɣ, d leɛḍam n yiwet n lǧetta i nella. (At Ifasus 4.25)

31. Tebɣiḍ att-tterreḍ d lfaɛl di tudert-ik sebɛa n tesmasitin agi timeqranin ?

Bɣiɣ ; ad ṭṭfeɣ leqṛar ɣef ddemma n trennawt n Lmasiḥ, ɣas akken yella waṭas n ujeṛṛeb.

Lameɛna deg wayen akk i ɣ-d-iḍerrun, d nukni i gewwin tarennawt tameqrant s Lmasiḥ i ɣ-iḥemmlen. (At Ṛuman 8.37)

32. D acu i gebɣa a d-yini wawal “Tarennawt n Lmasiḥ” ?

Ṛṛuḥ anezmer n Lmasiḥ yezdeɣ deg-i. Yis, ǧehdeɣ akteṛ n Cciṭan akk-d ddnub.

A neḥmed Sidi Ṛebbi i ɣ-d-yefkan tazmert-is s Ssid-nneɣ Ɛisa Lmasiḥ ! (1 At Kurintus 15.57)

33. D acu-tent teswiɛin agi n ujeṛṛeb ?

Ayen akk i y-ittmeḥinen, isneɛtab-iyi. Ur zriɣ ara dayem acuɣer i ttenɛettabeɣ, lameɛna ẓriɣ belli Sidi Ṛebbi yesɛa tazmert akteṛ ; yettḥareb fell-aɣ yerna yettbeddil tiwaɣiyin i d-nettmagar ɣer wayen i ɣ-yelhan nezzeh.

Neẓra belli Sidi Ṛebbi issufuɣ ɣer lxiṛ ayen akk i d-iḍeṛṛun d wid i t-iḥemmlen. (At Ṛuman 8.28)

34. Tzemreḍ att-ttxedmeḍ lxiṛ i k-d-issutur Sidi Ṛebbi ?

Xaṭi, anagar ma yella iwelleh-iyi yerna iɛawen-iyi.

A nnger-iw! Anwa ara y-isellken si lǧetta agi ara yettwaḍegren i lmut? A neḥmed Sidi Ṛebbi : s Ɛisa Lmasiḥ, Ssid-nneɣ. (At Ṛuman 7.24-25)

35. Amek ara nẓer d acu i geḥseb Sidi Ṛebbi d ayen yelhan ?

S leqraya n wawal n Ṛebbi akk-d tiɣin n wawal i Ṛṛuḥ-is yellan deg-i.

Awal-ik tt-ttaftilt yettwellihen iḍarren-iw, tt-ttafat yettnewwiṛen abrid-iw. (Ahellil 119.105)

36. D anta-wen 66 n yedlisen i gellan di Tektabt Iqedsen ?

Ayen yellan di Lɛahd Aqdim :

 • Laṣel n ddunit
 • Tuffɣa
 • At Lewwi
 • Aneẓruf
 • Asmekti
 • Yacuɛa
 • Inezzurfa
 • Rut
 • 1 Camwil,
 • 2 Camwil
 • 1 Igelliden
 • 2 Igelliden
 • 1 Amezruy
 • 2 Amezruy
 • Ɛaẓra
 • Naḥimyah
 • Stira
 • Yub
 • Ihellilen
 • Lemtul
 • Amusnaw
 • Ccna ifazen
 • Icaɛyah
 • Irmiyah
 • Asḥissef
 • Iziqyil
 • Danyil
 • Hucyaɛ
 • Yuwil
 • Amus
 • Ɛubadyah
 • Yunes
 • Mixa
 • Naḥum
 • Ḥabaquq
 • îafanyah
 • Ḥagay
 • Zakaryah
 • Malaxi.

Ayen yellan di Lɛahd Ajdid :

 • Mata
 • Marqus
 • Luqa
 • Yuḥenna
 • Lecɣal
 • At Ṛuman
 • 1 At Kurintus
 • 2 At Kurintus
 • At Galasya
 • At Ifasus
 • At Filibus
 • At Kulus
 • 1 Tisalunik
 • 2 Tisalunik
 • 1 Timuti
 • 2 Timuti
 • Titus
 • Filimun
 • Iɛebraniyen
 • Yeɛqub
 • 1 Buṭrus
 • 2 Buṭrus
 • 1 Yuḥenna
 • 2 Yuḥenna
 • 3 Yuḥenna
 • Yuda
 • Aweḥḥi