crossD ameyyez si Tira Iqedsen ɣef tikki-nneɣ akled laɛbada di tudert-nueɣ. Assaɣ-nneɣ aked Ṛebbi.

92. D acu i glaq ad yamen umasiḥi ?

Ayen akk i ɣ-ittwaɛuhden di Tektabt Iqedsen yerna ittunefk-ed d agzul di Lkridu i gellan d annejmuɛ n Liman amisiḥi.

Slemdet-asen ad xedmen ayen akk i wen-slemdeɣ. (Matta 28-20)

93. D acu i d-iqqar Lkridu agi ?

Umneɣs Sidi Ṛebbi, Bab n tezmert, axellaq n igenni d lqaɛa.
Umneɣ s Sidna Ɛisa Lmasiḥ, Mmi-s awḥid n Sidi Ṛebbi, Ssid-nneɣ,
Ittwaxelq-ed s Ṛṛuḥ Iqedsen,
Tesɛa-t-id Meryem taɛezrit,
Inneɛteb di ddewla n Bunṭus Bilaṭus …
Yettwasemmeṛ ɣef umidag,
Yemmut, yettwamḍel,
Iṣub ɣer ǧahennama,
Ass wis tlata iḥya-d si ger lmegtin,
Yuli ɣer igenni,
Iqqim ɣer tama tayeffust n Sidi Ṛebbi, Bab n Tezmert ;
A d-yuɣal syenna iwakken ad iḥaseb wid yeddren d wid yemmuten.
Umneɣ s Ṛṛuḥ Iqedsen.
Umneɣ s Tmezgida timqeddest n ddunit meṛṛa,
Lemxalṭa neɣ tagmatt n imeqdsen,
Leɛfu n ddnubat,
Ḥeggu n lǧetta,
Akk-d tudert n dayem. Amin

94. Amek i nezmer a nebḍu lkridu agi ?

Nezmer a t-nebḍu ɣef tlata n yeḥricen.

 1. Aḥric amezwaru : Sidi Ṛebbi Ababat, akk-d lexliqa-nneɣ;
 2. Aḥric wis sin : Sidi Ṛebbi Mmi-s, akk-d leslak-nneɣ ;
 3. Aḥric wis tlata: Sidi Ṛebbi Ṛṛuḥ Iqedsen, akk-d tudert-nneɣ tamasiḥit.

95. Yiwen n Ṛebbi kan i gellan ! Acuɣer i d-nheddeṛ ihi ɣef Ubabat, ɣef Mmi-s akk-d d Ṛṛuḥ Iqedsen ?

Di Tektabt Iqedsen, Sidi Ṛebbi yesbeggen-ed iman-is ɣef tlata n wudmawen. Tlata wudmawen agi d Sidi Ṛebbi n tidett, i gellan d Amaɣlal.

Slemdet imdanen iwakken ad uɣalen d inelmaden-iw, ad ttwaɣedṣen s yisem n Baba Ṛebbi, s yisem n Mmi-s akk-d yisem n Ṛṛuḥ Iqedsen. (Matta 28-19, BS)

Matta 3.16-17

Ṛebbi Ababat akk-d txelqit

96. D acu swayes i tumneḍ mi d-teqqareḍ : “Umneɣ s Sidi Ṛebbi, Bab n tezmert, axellaq n igenni d lqaɛa” ?

Baba Ṛebbi, Ameɣlal, ixleq-ed igenni d lqaɛa. Yettwellih ddunit, ilehhu-d yid-es akken ilaq.

Sidi Ṛebbi ihdeṛ-ed, dɣa ddunit tebda, yumeṛ, dɣa yeḍra-d. (Ahellil 33.9)

Laṣel n ddunit 1-2

97. Tḥesbeḍ Sidi Ṛebbi d Baba-k keččini ?

Anɛam, Sidi Ṛebbi d Baba di Sidna Ɛisa Lmasiḥ ; daymi i ttekleɣ fell-as. Tḥeqqeɣ belli Sidi Ṛebbi ittak-iyi-d ayen akk teḥwaǧ lǧetta-w akk-d teṛwiḥ-iw. Isneqlab iɣelblan-iw d wugureniw ɣer wayen yelhan, axaṭer netta d Baba imekdi, Bab n tezmert.

Sidi Ṛebbi a wen-d-yefk ayen akk teḥwaǧem s Sidna Ɛisa Lmasiḥ. (Filibus 4.19)

At Ṛuman 8.28

98. Sidi Ṛebbi yettḥarab ɣef ddunit meṛṛa ?

Anɛam. S tezmert-is tameqrant, Sidi Ṛebbi mazal iteṭṭef igenni d lqaɛa akk-d wayen akk yellan di txelqit, ama d ayen ttwalint wallen ama d ayen ur ttwalint ara.

Sidi Ṛebbi ittak-ed ageffur seg igenni yerna yettak-ed lɣellat di lweqt-nsent.Yefkayawen-d tamɛict-nwen yerna issefṛeḥ ulawen-nwen. (Lecɣal 14-17)

99. D acu ara d-nesfaydi ma neẓra belli Sidi Ṛebbi ixleq-ed ddunit meṛṛa yerna yettḥareb fell-as ?

A nṣebbeṛ di teswiɛin n ddiq, a nettmmid Sidi Ṛebbi m'ara nili di teswiɛin n liser yerna a nefsi afus-nneɣ ɣer wiyaḍ. Ulac taxelqit di ddunit meṛṛa ama d ayen ttwalint wallen ama d ayen ur ttwalint ara wallen i gzemren a yi-tefreq d leḥmala n Sidi Ṛebbi. Sidi Ṛebbi yeṭṭef-iyideg ufusis.

Sidi Ṛebbi yefka-d, Sidi Ṛebbi ikkes. Ilaq a neḥmmed Sidi Ṛebbi ! (Yub 1.21)

At Ṛuman 8.38-39

Sidi Ṛebbi Mmi-s, akk-d leslak-nneɣ

100. Acuɣer i gettusemma Mmi-s n Sidi Ṛebbi “Yacuɛ” (Sidna Ɛisa), yeɛni Amsellek ?

Axaṭer isellek-aɣ-d si ddnubat-nneɣ akk-d tḥila n cciṭan. Ur nettaf ara Leslak anda nniḍen.

Ḥaca netta i gzemren a ɣ-isellek. (Lecɣal 4.12)

At Galasya 5.4; At Kulus 2.10

101. Acuɣer i gettusemma Lmasiḥ, yeɛni Win ittwadehnen ?

Axaṭer Baba Ṛebbi idhen-it s Ṛṛuḥ Iqedsen iwakken a ɣ-yili :

 • D Nnbi Ameqran. D Netta i d-issebganen lebɣi n Sidi Ṛebbi i leslak-nneɣ.
 • D Lmuqeddem Ameqran. S tudert-is i gsebbel fell-aɣ d asfel, isellek-aɣ-d si ddnub akk-d lmut. Yettẓẓalla dayem fell-aɣ.
 • D Agellid Ameqran. Iḥkem fell-aɣ d agellid s Wawal-is akk-d Ṛṛuḥ-is. Yettḥarab fellaɣ yerna ittnubu-d i lmeḥwiǧat-nneɣ.
“Tettunefk-iyi-d tezmert ama di lqaɛa ama deg igenwan.” (Matta 28.18)

Asmekti 18.5, Iɛebraniyen 7.21, Luqa 1.33

102. Acuɣer i gettusemma Sidna Ɛisa, Mmi-s Awḥid n Sidi Ṛebbi ?

Nukni daɣen d arraw n Sidi Ṛebbi. Ḥaca Lmasiḥ i d Mmi-s n dayem n Sidi Ṛebbi s ṭṭbiɛa, ma d nukni d wid yuɣalen d arraw n Sidi Ṛebbi s ttrebga.

Sidi Ṛebbi ihdeṛ-aɣ-d s Mmi-s. S Yis i d-ixleq ddunit meṛṛa. (Iɛebraniyen 1.2)
D Ṛṛuḥ Iqedsen s yiman-is i d-iḥeqqeq-en cchada agi: Nukni d arraw n Sidi Ṛebbi. (At Ṛuman 8-16)

Yuḥenna 1-14; At Ṛuman 8-28-30

103. Acuɣer i s-tessawaleḍ Ssid-nneɣ ?

Axaṭer isellek-aɣ-d si ddnub akk-d cceṛ meṛṛa i gxeddem cciṭan. Nukni d ayla-s. D netta i d asmasi, i d aqerru n ddunit meṛṛa.

Sidi Ṛebbi isellek-aɣ-d s idammen ɣlayen n Lmasiḥ, i gefkan iman-is d asfel am izimer ur nesɛi lɛib, ur nesɛi ccama. (1 Buṭrus 19)

104. D acu i d lmeɛna n wayagi : Ittwaxelleq-ed s Ṛṛuḥ Iqedsen ; tesɛa t-id Meryem taɛezrit ?

Sidna Ɛisa d Ṛebbi n tidett si lebda i dayem. M' akken i d-ilul yewwi-d yid-es ṭṭbiɛa neɣ ṣṣifa n wemdan akken tella.

Meɛna asmi i d-yewweḍ lweqt i ɣ-iwɛed Sidi Ṛebbi, iceggeɛ-ed Mmi-s i d-ilulen si tmeṭṭut, iɛac seddaw leḥkum n ccariɛa n Musa. (At Galasya 4.4)

Matta 1.18-20, Luqa 1.25,31,35

105. D acu i d-nesfayday m'ara nẓer belli Sidna Ɛisa llul-ed s ṣṣifa n ṣṣeḥ n wemdan ?

Yella d amdan am nukni di mkul lḥaǧa, anagar di ddnub i gella mačči kif kif-aɣ. Yezmer ad yiḥnin fell-aɣ m'ara neɣleḍ yerna a ɣ-iɛiwen di yal taswiɛt.

Lmuqeddem ameqran i nesɛa mačči d win ur nezmir ara a d-yiḥnin fell-aneɣ m'ara ɣ-iwali necceḍ, imi netta daɣen yettujeṛṛeb deg wayen yellan, am nukni, meɛna ur yeɣli ara di ddnub. (Iɛebraniyen 4.15)

Iɛebraniyen 2.16-18, 7.26

106. D acu i tfehmeḍ deg umeslay agi : Yenneɛtab ?

S leɛtab-is akk-d usebbel n tudert-is am ɣef umidag, yewwi-yaɣ-d tudert n dayem.

Ddeɛwessu i ɣ-d-yettaken lehna teɣli-d fell-as. S lejṛuḥ-is i nesɛa ḥellu. (Icɛaya 53.5)

107. Acuɣer i gettusemmeṛ Sidna Ɛisa ?

Lmut ɣef umidag tella d ddeɛwessu. Sidna Ɛisa yewwi ɣef yiman-is ddeɛwessu akk-d lḥecma nni i gellan fell-i, ẓẓayit am teɛkkumt.

Lmasiḥ icufeɛ-aɣ-d si deɛwessu n ccariɛa, d netta i gettwaneɛlen deg umkan-nneɣ. (At Galasya 3.13)

At Galasya 3, Asmekti 21.23

108. Amek armi i gemmut Sidna Ɛisa imi d Ṛebbi i gella ?

Sidna Ɛisa d Ṛebbi n dayem netta d Baba Ṛebbi akk-d Ṛṛuḥ Iqedsen. S lmut n Sidna Ɛisa, tlata wudmawen n Sidi Ṛebbi, yeɛni la trinitƐ, sbegnen-aɣ-d belli bɣan ad sṭreḥben yis-nneɣ di twacult-nsen.

Ma d nukni nettbecciṛ Lmasiḥ, win akken yettusemmṛen ɣef umidag, At Isṛail d lmuḥal ad qeblen neɣ ad amnen ayagi, ma d wid ur nelli ara n at Iṣrayil qqaren-as : d lehbala. (1 Kurintus 1.23)

109. Acuɣer i glaq ad immet Sidna Ɛisa ?

Ur zmiren ara ad ttwaɛfun ddnubat-nneɣ anagar s lmut n Sidna Ɛisa. S Mmi-s Eɛzizen i gefka d asfel, Sidi Ṛebbi isbeggen-ed leḥmala-ines tameqrant swayes i ɣiḥemmel nukni.

Imdanen zgan llan d aklan axaṭer llan tt-ttawḥacen lmut. S lmut, Sidna Ɛisa isellek-itenid. (Iɛebraniyen 2.15)

Iɛebraniyen 2; Laṣel n ddunit 2.17

110. Acuɣer i gettwamḍel ?

Iwakken a d-ittwabeggen belli yemmut.

Erren-t ɣer daɣel uzekka. Lameɛna Sidi Ṛebbi iseḥya-t-id si lmut. (Lecɣal 13.29-30)

Yuḥenna 19.38-42

111. Lmut n Sidna Ɛisa tesɛa azal d ameqran di tudert-ik, ass agi ?

Anɛam, s lmut-is i temmut ṭṭbiɛa-inu taqdimt. Ayagi yebɣa a d-yini belli tura ccehwa n tnefsit-iw ur iyi-ɣelbent ara. Sidna Ɛisa yettidir deg-i s Ṛṛuḥ-is.

Aql-i ttwasemmṛeɣ ɣef umidag akk-d Lmasiḥ. Tura mačči d nekk i gettidiren, lameɛna d Lmasiḥ i gettidiren deg-i. (At Galasya 2.19-20)

At Ṛuman 6, 12.1

112. Acuɣer i d-nrennu: iṣṣub ɣer ǧahennama ?

Di teswiɛin ideg ttenɛettabeɣ aṭas, ẓriɣ belli Sidna Ɛisa isellek-iyi-d seg uqellaq n lmut.

Sidna Ɛisa iɛeggeḍ, yenna : Illu-iw, Illu-iw, acuɣeṛ i yi-teǧǧiḍ ? (Matta 27.46)

Icɛaya 53

113. Acuɣer ḥeggu-ines yesɛa azal ameqren ɣur-ek ?

Sidna Ɛisa iɣleb lmut s ḥeggu-ines. Daymi tura ur ugadeɣ ara ma muteɣ. Yuɣal-ed si Lmut. Ula d nekk a d-uɣaleɣ si lmut.

Ma yezdeɣ deg-wen Ṛṛuḥ n Sidi Ṛebbi i d-yesseḥyan Sidna Ɛisa si ger lmegtin, win i dyesseḥyan Sidna Ɛisa si ger lmegtin, yezmer daɣen s Ṛṛuḥ-is izedɣen deg-wen, a d-yerr tudert i lǧetta-nwen ara yemten. (At Ṛuman 8.11)

1 Kurintus 15, 1 Buṭrus 1.3, 1.21, At Kulus 3.1-5

114. D acu i tfehmeḍ deg imeslayen agi : Yuli ɣer igenni ?

Sidna Ɛisa yettwarfed si lqaɛa ɣer igenni. Dagi, isedduy amezruy s Ṛṛuḥ-is akk-d Wawal-is. Yettḥarab fell-aɣ yerna yettẓẓalla fell-aɣ alamma d ass n tuɣalin-ines.

Sidna Ɛisa atan ɣer tama tayeffust n Sidi Ṛebbi iwakken ad icafeɛ fell-aɣ. (At Ṛuman 8.34)

Marqus 16-19, Iɛebraniyen 4.14, Yuḥenna 10.28-29

115. Acuɣer i d-nrennu : Yeqqim ɣer tama tayeffust n Sidi Ṛebbi ?

Iwakken a d-nemmekti belli Baba Ṛebbi yeḥkem ɣef kullec s Yis. Sidna Ɛisa d Agellid n igelliden.

Sidna Ɛisa yeṭṭef amkan d ameqran sennig akk n wayen yellan di ddunit meṛṛa. (At Ifasus 1.21)

At Ifasus 1, Lecɣal 2.33

116. D acu n lfayda nesɛa mi neẓra belli Sidna Ɛisa a d-yuɣal iwakken ad iḥaseb wid yeddren akkd wid yemmuten ?

Di teswiɛt n leɛtab akk-d uqehher, ttraǧuɣ s zzuxx d uɛennen Agellid-iw akk-d unezzerfu-inu. Ass agi, a yi-ittheggi amkan ɣer tama-ines i dayem.

Imiren agellid ad yini i wid yellan ɣer uyeffus-is: “Aset-ed a kunwi iburek Baba, attweṛtem tagelda i wen-ittuheggan seg wasmi i tebda ddunit.” (Matta 25.34)

Luqa 21.28; Matta 25; At Ṛuman 8.23

117. I kečč, acuɣer i tettusemmaḍ d amasiḥi ?

Axaṭer di Lmasiḥ, ula d nekk lliɣ d nnbi, d lmuqeddem, d agellid.

 • D nnbi, iwakken ad ttcehhideɣ s liman-inu.
Arraw-nwen d yessi-twen a d-cciren s wayen ara sen-d-ttxebbiṛeɣ. (Lecɣal 2.18)
 • D lmuqeddem iwakken ad efkeɣ tudert-iw i Sidi Ṛebbi am lweɛda yerna ad ttẓẓallaɣ dayem.
Efket i Sidi Ṛebbi lǧettat-nwen d leɛqliya-nwen akk-d tudert-nwen, d asfel ittwaheggan i Sidi Ṛebbi, yerna d win ara t-iɛeǧben. (At Ṛuman 12.1)
 • D Agellid, iwakken ad nnaɣeɣ akk-d ddnub akk-d Cciṭan yerna a ten-ɣelbeɣ. Am wakken ixeddem ugellid yelhan, ad nubeɣ ɣef wid ixuṣṣen. M'ara d-yuɣal Sidna Ɛisa, ad ḥekmeɣ yid-es i dayem di tmanagt.
Ur ilaq ara ddnub ad iḥkem fell-awen,ɣef lǧetta-nwen. (At Ṛuman 6.12)

Sidi Ṛebbi, Ṛṛuḥ Iqedsen, akk-d tudert-nneɣ tamasiḥit

118. D anwa-t Ṛṛuḥ Iqedsen ?

D Sidi Ṛebbi n dayem netta d Baba Ṛebbi akk-d Mmi-s. S liman, yettak-iyi-d taḥeqqit n Sidi Ṛebbi. çed ddemma-ines, bɣiɣ ad iliɣ d anelmad n Sidna Ɛisa. Ṛṛuḥ Iqedsen yettɛawen-iyi di lweqt n ujeṛṛeb, isseǧhad-iyi. D lmuḥal ad iyi-yeǧǧ.

Baba Ṛebbi a wen-d-yefk Amɛiwen nniḍen ara yilin yid-wen i dayem : d Ṛṛuḥ n tidett. (Yuḥenna 14.16-17)

119. D acu-tt “lfakya n Ṛṛuḥ Iqedsen” ?

Atan wayen i d-itekken si Ṛṛuḥ iqedsen : leḥmala, lfeṛḥ, lehna, ṣṣbeṛ, lehhu, leḥnana, liman, ul yeṣfan, aɣlab n tnefsit. (At Galasya 5.22-23)

120. D acu-tent tukciwin n Ṛṛuḥ Iqedsen ?

Ad Tazmert i d-yettak Ṛṛuḥ Iqedsen i yal yiwen yumnen s Lmasiḥ iwakken ad iqdec ɣef Sidi Ṛebbi akk-d wegdud-is.

Yal yiwen tettunefk-as-d tukci iwakken a d-isbeggen tazmert n Ṛṛuḥ iqedsen, ayagi innfeɛ-nneɣ meṛṛa. (1 At Kurintus 12.7)
Ţttunefkent-aɣ-d tukciwin sɣur Sidi Ṛebbi, yerna mxalafent i yal yiwen deg-nneɣ (At Ṛuman 12.6)

At Ṛuman 12;1; At Ifasus 4

121. Ṛṛuḥ Iqedsen iqeddec kan di Tmezgida ?

Xaṭi; iqeddec daɣen deg umezruy n ddunit. Iqeddec deg wul n wid urɛad d-usin ɣer liman s Lmasiḥ.

Ṛṛuḥ a d-isbeggen i yemdanen belli ɣelṭen ɣef wayen yeɛnan ddnub, lḥeqq akk-d lḥisab. (Yuḥenna 16.8)

122. D acu-tt Tmezgida Iqedsen n ddunit meṛṛa ?

S Ṛṛuḥ-is, Sidna Ɛisa isnejmeɛ-ed ar ɣur-es tajmaɛt n wid yextaṛ i tudert n dayem.

Yettḥareb fell-as s Ṛṛuḥ-is akk-d Wawal-is.

Tajmaɛt n watmaten tettili di lehna… s lemɛawna n Ṛṛuḥ Iqedsen, wid yettamnen simmal ttzidin rennun-d. (Lecɣal 9.31)

123. D acu n leqdic iɣer d-tettusawel Tmezgida ?

Att-tteɛbed Sidi Ṛebbi, att-tthedder ɣef leḥmala-ines yerna a d-lehhu d lmeḥwiǧat n wiyaḍ, ama d wid ibeɛden ama d wid iqerben.

Awal n Lmasiḥ ad izdeɣ gar-awen s lbaṛakat-is meṛṛa ccnut s wulawen-nwen, ḥemmdet Sidi Ṛebbi s isefra n Ihellilen akk-d ccnawi i d-ittak Ṛṛuḥ Iqedsen. (At Kulus 3.16)
…s wakka att-ttizmiren att-ttɛiwnem wid yeḥwaǧen, a sen-tefkem ayen ḥwaǧen. Init-ed kan imeslayen inefɛen, iṣelḥen, ara iɛawnen wiyaḍ swakken llan lmeḥwiǧatnsen. (At Ifasus 4.28-29)

Iɛebraniyen 13.15-16

124. D acu-tt tdukli n yemqedsen ?

Imasiḥiyen meṛṛa ttusemman d imqedsen, axaṭer yettunefk-asen-d leḥmala n Lmasih akk-d Ṛṛuḥ-is Iqedsen. Sidna Ɛisa issawel-asen-d iwakken ad ttemqadaren, ad myeḥmalen yerna ad ttemɛawanen wway gar-asen.

Sidi Ṛebbi yettaṭaf deg Wawal-is; d netta i wen-d-isawlen iwakken att-ttɛicem s tdukli akk- d Mmi-s, Ɛisa Lmasiḥ Ssid-nneɣ. (1 At Kurintus 1.9)

1 Yuḥenna 1.3; At Filibus 2.4-7

125. D acu n leqdic i xeddmen yemḍebbren n Tmezgida ? (kra deg-sen ttusemman imeksa) ?

 • A ilin d lemtel s leqdic-nsen ara xeddmen s wanuz.
Ur ssimɣuṛet ara iman-nwen ɣef wid i wen-d-iwekkel Sidi Ṛebbi, meɛna ilit d lemtel ara tebɛen. (1 Buṭrus 5.3)
 • Ad ssefhamen akken ilaq lḥal lmeɛna n Wawal n Sidi Ṛebbi.
S Leɛtab i tt-ttbecciren, i sselmaden Awal n Sidi Ṛebbi. (1 Timuti 5.17)
 • Ad ttẓallan yerna ad ttwellihen agdud n Sidi Ṛebbi di tẓallit akk-d leḥmadi i Sidi Ṛebbi.
Yal ass nettḥemmid Sidi Ṛebbi fell-awen, mkul m'ara nedɛu ɣur-es, nettadder-ikun-id di tẓallit-nneɣ. (1 Tisalunik 1.2)
 • Ilaq ad isinen akken ilaq yal yiwen seg iɛeggalen n tmezgida-nsen. Ilaq ad rez̦z̦un fell-asen iwakken a sen-ḥessen a sen-fken tameẓẓuɣt, a ten-ttsebbiṛen, a tensseǧhaden yerna a ten-ttwellihen.
Ḥadret taqeḍɛit i wen-d-iwekkel Sidi Ṛebbi. (1 Buṭrus 5.2)
 • Ad sselmaden iɛeggalen n tmezgida iwakken a ten-heggin i leqdic amasiḥi, yerna a ten-sǧehden, a sen-fken afud, di tesmasitin-nsen.
S tukciwin-agi, Sidna Ɛisa yebɣa ad isselmed wid yellan d ayla n Sidi Ṛebbi. (At Ifasus 4.12)
 • Ad sqedcen ayen i d-yeǧǧa Sidna Ɛisa d lsas n liman amasiḥi.
Sseɣeḍset-tten s yisem n Baba Ṛebbi, s yisem n Mmi-s akk-d yisem n Ṛṛuḥ iqedsen. (Matta 28.19)

126. D acu i d-yeǧǧa Sidna Ɛisa d lsas n liman amasiḥi ?

Sidi Ṛebbi isedduy-ed i wawal-is licaṛat neɣ limaṛat i ttwalint wallen-nneɣ iwakken ad inal liḥsas-nneɣ. Aɣḍas deg waman akk-d weɣrun n usmekti n Lmasiḥ d licaṛat n ṛṛeḥma-ines, neɣ d limaṛat n leɛnaya-s, i ttwalint wallen-nneɣ.

Aɣṛum-agi d lǧetta-w ara fkeɣ fell-awen. Sya d asawen xeddmet akkagi akken ad iyid-tettmektayem. (Luqa 22.19)

127. D acu i d lmeɛna n wawal : Leɛfu n ddnubat ?

Sidna Ɛisa ixelleṣ ṭṭlaba n ddnubat-iw meṛṛa s lekmal-is. Sidi Ṛebbi ur ittuɣal ara a d-immekti d ddnubat-iw, i dayem. Yettak-iyi-d taḥeqqit neɣ taɣdemt n Sidna Ɛisa iwakken ur iyi-ittɛaqab ara netta.

Ur aɣ-iɛuqeb ara swakken uklalen ddnubat-nneɣ,
ur aɣ-ixelleṣ ara swakken uklalen leḥṛamat-nneɣ. (Ahellil 103.10)

128. D acu i d lmeɛna n wawal : ḥeggu n lǧetta ?

M'ara d-yuɣal Sidna, lǧetta-w a d-teḥyu si lmut, att-ttuɣal am lǧetta-s i gettuɛaḍmen. Ad ḥekmeɣ yid-es i dayem.

Sidna Ɛisa Lmasiḥ ad ibeddlen lǧettat-nneɣ timeḥquṛin, a tent-yerr am lǧetta-s yeččuṛen d lɛaḍima. (At Filibus 3.21)
Sidi Ṛebbi a d-ifeǧǧeǧ tafat-is ɣef iqeddacen-is, yerna ad ḥekmen yid-es i dayem. (Aweḥḥi 22.5)

129. D acu i d lmeɛna n wawal : tudert n dayem ?

Lfeṛḥ i sɛiɣ tura imi ssneɣ Sidi Ṛebbi akk-d leḥmala-ines, ad izid s meyya tikkal m'ara dyuɣal Sidna Ɛisa.

Ayen ur twala tiṭ, ayen ur yesli umeẓẓuɣ, ayen iɣef ur ixemmem ara wemdan, d ayen i ghegga Sidi Ṛebbi i wid i t-iḥemmlen. (1 Kurintus 2.9)
Walaɣ igenni d lqaɛa ijdiden. (Aweḥḥi 21.1)

1 Buṭrus 3.13