Church fathersDeg uḍris-agi amaynut a nessiked ɣer wazal sɛan “Yemɣaren” n tmezgida di tikli n wass-a.

D acu ara yawin, kra n win yeqqaren ass-agi deg umezruy, di Tira, ad yerr ddehn-is deg wayen akk uran neɣ d-ǧǧan “ Yemɣaren”? D acu n lfayda ara yilin deg nadi deg iḍrisen-nsen s umata ?

Imi nezra belli yella-d umgarad ger snat n tmuɣliwin deg uselmed n tmezgida deg umezruy. Tinna, si tama I d yaqqaren d akken ansayen dduklen d Tira iwakken ad ilin di sin d lsas n liman. Tayeḍ, d tamuɣli-nni d yaqqaren d akken d Tira kan I d lsas n liman, ma d ansayen nutni a d-rnun kan s ufella I lefhama, lameɛna ur seɛɛun ara adabu di liman.

Nezra belli d snat n tmuɣliwin-agi i s nettqerrib ɣer leqraya n “Yemɣaren” n tmezgida.

Nezmer ihi, a d-nini d akken, ɣas ulamma d Tira kan s tidett i yesɛan adabu i liman, ayagi ur yettaǧǧa di ṭṭerf azal n umezruy d wansayen i deg d-ufraren yeḍrisen n “Yemɣaren”. Imi, ur nezmir ara a negzem aẓeṭṭa n umezruy. Dinna yakan i tella tnettit n yal amdan. Tinettit n tmezgida.

Ɣas ma yella ur yesɛa ara umezruy adabu di liman, ɣur-s azal i lefhama d imedya yuggten seg ayen akk d-telha tmezgida deg akud. Ihi, a d-nin d akken, yezri ur yemmut ara. Yuɣ-d aẓar. Lliqa-ines tessway ussan-nneɣ ar ass-a. Ɣas ulamma, di leqraya-nneɣ, yewwi-d lḥal a nefraq ɣer “ yirden d walim”.

S tidett, d Tira i d azal amezwaru, i d lsas i liman. Ayagi ulac deg-s ccek. D acu kan, ger leqraya n Tira d wayen i nezmer a t-nefhem, yella-d umezruy ideg ara naff aṭas n uselmed d wazalen ara ɣ-iɛiwnen di tikli-nneɣ. D wagi i d leqder i s i ylaq a nqerreb ɣer yeḍrisen n “Yemɣaren”.

Ayen akk uran “Yemɣaren”, ɣas mada gella ur yelli ara d azal amezwaru i liman, yewwi-d lḥal ur t-nɛeffes ara, ur nettaǧǧa ara di ṭṭerf leqdic-nsen d uselmed-nsen.

Si tama nniḍen, leqraya n yeḍrisen-nsen a ttili ddaw udabu n Tira. Imi ula d nutni akken ma llan deg umezruy, cudden iḍrisen-nsen d uselmed-nsen ɣer udabu n Tira.

Aṭas n lumuṛ ara ɣ-yawin iwakken a nɣeṛ iḍrisen n « Yemɣaren ».

Ur ilaq ara a nettu belli, deg ayen akk d-uran “Yemɣaren”, ulac aḍris neɣ tikta ur nbedd ara ɣef lsas n Tira. Seg-sent i d-ttleqqimen aselmed-nsen. Ttawin-aɣ a d-nagem seg-sent. A nekcem ɣer-sent. A tent nɣerr yernu deg-sent ara d-nemmager lbaḍna n wayen akk i d iweḥḥa Yillu. Ɣer “ Yemɣaren” yiwet n tmusni lqayen di Tira. Ma nessaked kan, di lemtel, ɣer Leɛqed Aqdim, aḥric amezwaru n Tira, a naff belli, snen-t, ɣran-t s telqayt. Akken t-id-yenna Yirunimus deg awal-is: “ Win ur nesin ara Tira, am akken ur yessin ara Lmasiḥ.”

S umedya-nsen, ttɛawaen-aɣ “Yemɣaren” iwakken a nɣerr s telqayt di Tira. Ttaken-aɣ-d allalen i s ara nennerni di tmusni d uselmed n Tira.