Tamsalt n lweqt!Nsel i waṭas n tedyanin d isalen si yal tama n ddunit. Akken qessiḥ yitij unebdu, i qessḥent temsal di kra n tmura. D iɣeblan n tedrimt ɣer yegrigiyen, d laẓ d lehlak di tefriqt n usamar, Isertayen d wid akk ixeddmen di tdamsa, ttnadin  amek ara d-afen tifrat zdat iɣeblan-agi meṛṛa. Di tudert n yal amdan d yal tawacult, d aḥebbar ɣef uxeddim, kullec ɣlay di ssuq. Ɣas akka d asteɛfu n unebdu, iɣeblan netni ur gginen ara. Yal ass s iɣeblan-is. Lweqt netta yettazzal. Tuɣal tudert n yemdanen d taẓla mgal lweqt.

Akud netta yetɛeddi am waḍu. Ulac win izemren a t-yelḥeq. Neẓra daɣen tudert n wemdan tcud ɣer wazal n lweqt. Di lweqt i nettili i nettidir. Nteddu ddaw udabu-ines. Si tama nniḍen, nettmeslay-d ɣef lweqt am akken d lḥaǧa-nni i d-neṭṭef, nesɛa-tt. Neqqaṛ acḥal d abrid, tikwal nesɛa lweqt, nerbeḥ-d lweqt, neɣ, tikwal iruḥ-aɣ lweqt.

D amgara ger-aɣ d lweqt. Tikwal i teffeɣ-aɣ leɛqel nettḥiri amek ara nexdem, amek ara nqabel tamsalt-agi n wakud. Deg-s i nella yakan. Nteddu yis, s yis. Si tlalit alamma d lmut. Tudert d wakud ttɛeddin ur d-ttɣiman ara. Akken qqaṛen s teqbaylit: " ad nidir ar imir ad nemmet... ! " D acu kan taṛwuiḥt n wemdan nettat tcud ɣer wakud yettɛeddin d win daɣen ara idumen i lebda.  Tikli n wakud, tudert d lmut, d lumuṛ i deg yessaram yal amdan ad yaf abrid yessufuɣen. Yessaram ad yaf iswi i tudert-is. Ansi i d-yekka, d wanida i ɣer i yteddu.

Ttmeslayent-d Tira iqedsen ɣef ayen yeɛnan akud d tudert i lebda. Tweḥḥint-d ɣef Yillu yeddren yellan d ameɣlal. Yekka-d nnig txelqit d wakud. Imi d netta i d-yesnulfan ama d amaɣrad ama d akud. D netta i d lɛinṣar n tudert d zzman.

Ɣur-s i tcud temsalt-agini n wakud, n tudert d lmut. Tudert sɣur-s, yid-s, yerna d tin i teddun i lebda. Yerna daɣen tikta-agi n tudert yettdummun i lebda, mačči kan d azal aktay, lameɛna d ayen yeɛnan Win akken yeddren i lebda, win akken Yellan yakan, yella Iḍelli, yella ass-a, yella i lebda.

D netta i d tazwara i d tagara. Ɣur-s i tella tsarut ara yefrun aɣbel-agi n wakud d tudert.

Seg ussan imezwura n umezruy n talsa alamma d Lmasiḥ, s lmut-is d ḥeggu-ines, s wawal-is d tudert-is, Ṛebbi ixelqen igenwan d lqaɛa, isedday amezruy d talsa, di lebɣi-ines s tnaya-ines. Yezdukel igenni d lqaɛa, yezdukel akud d tudert, yeǧǧa-d asirem i yemdanen.