Résultats pour "ṛṛeḥma"

de 1 à 26

Genre Titre
Aselmed di taggwa n teflest ittusmman: Aselmed n Heidelberg Aselmed - general - ... yefka-yi-d teɣdemt d leslak i lebda , s ṛṛeḥma-y-nes s Ɛisa Lmasiḥ. Yaɛqub 1.18 At Ṛuman 4.16 At Ṛuman 5.1 2...
Awal n Sidi Ṛebbi: Lɛahd Aqdim Nekk d ayla n Sidi Ṛebbi - ... ẓriɣ belli teččureḍ d leḥnana akk-d ṛṛeḥma, d bab n ṣṣbeṛ yerna teččureḍ d...
Umneɣ s Sidi Ṛebbi Ababat… Nekk d ayla n Sidi Ṛebbi - ... akk-d weɣrun n usmekti n Lmasiḥ d licaṛat n ṛṛeḥma-ines, neɣ d limaṛat n leɛnaya-s, i...
Amek i d-yewwi a nefhem Lmasiḥ yellan d Mmi-s n Ṛebbi? Tiririt ɣef tuttriwin - ... yenna-yas:  “Ur ttaggad ara a Meryem! S ṛṛeḥma-s tameqqrant, Ṛebbi yextar-ikem. Atan a ttrefdeḍ...
D acu yella Ṛṛuḥ Iqedsen, d acu-t leqdic-is? Tiririt ɣef tuttriwin - ... a d-yessers deg ul-is ṭṭmana n Ṛebbi d ṛṛeḥma-s. Iwakken a s-yeɛfu a t-yessizdeg si yal...
D acu-t wazal n tzallit? Tiririt ɣef tuttriwin - ... d nnehta n terwiḥt yessaramen ɣer ṛṛeḥma. S terwiḥt d wul ara nanez ɣer Ṛebbi iwakken...
Asteqsi ɣef teflest? Tiririt ɣef tuttriwin - ... Liman ad yeẓẓu deg ul n wemdan s ṛṛeḥma n Ṛebbi. D tikci n igenwan. Abrid n liman, d abrid...
Illu d Yiwen Illu yiwen, abrid yiwen - ... i nxeddem, yewwi-d ad t-imerret, yesɛa daɣen ṛṛeḥma yettiḥnin ɣur-neɣ. Illu d tayri. Iḥemmel-aɣ...
Kahin d Habil Illu yiwen, abrid yiwen - ... ".  Asfel n Habil, ibeggen-d taflest-is di ṛṛeḥma n Yillu. Ur teqqim ara kan ma numen s yiwen...
D acu-t yizen n Tira? Tiririt ɣef tuttriwin - ... tasuta. D leslak ara yennekmalen di Lmasiḥ. S ṛṛeḥma d leɛfu ara ysellek imdanen. Degmi tamsisit-agi...
Nnbi Dawed Illu yiwen, abrid yiwen - ... zzit,taqbuct-iw tettfeggiḍ. S tidett, rrezg d ṛṛeḥma ad ttilin yidi ussan akk n tudert-iw ;ad...
I wacu rebɛa n Linǧilat? Tiririt ɣef tuttriwin - ... linǧil-agi i d-yura Luqa, ara nefhem aṭas ṛṛeḥma n Yillu d-yersen ɣef yemdanen n ddunit meṛṛa....
Yal aseggas s ṛṛeḥma-s! Tagejdit - ... a neḥrez asirem yerna i yal aseggas tella ṛṛeḥma n Yillu, tella leɛnaya-ines, yis-n ara teffukti...
Yennayer Ameggaz! Tagejdit - ... axaṭeṛ ad ṛwun! D iseɛdiyen wid isɛan ṛṛeḥma deg ulawen-nsen, axaṭeṛ a sen-d-tettunefk...
Ma d tidett Lmasiḥ ibeggen-d iman-is d Ṛebbi? Tiririt ɣef tuttriwin - ... D Illu i d-yusan ɣer ddunit. Yewwi-d yid-s ṛṛeḥma d leslak. D netta i d abrid i d tudert i d...
Lsas n liman amasiḥi Tiririt ɣef tuttriwin - ... di Lmasiḥ. Azal n tudert ddaw leɛnaya-ines d ṛṛeḥma-ines. Yal amasiḥi ad yili d win yumnen...
Imeslayen n lmasiḥ ɣef umidag, lmeɛna-nsen? Tiririt ɣef tuttriwin - ... ddnub. Ihi, iqsed-d talsa meṛṛa s leɛfu d ṛṛeḥma n Ṛebbi. Ɣef ayagi i yemmut ɣef umidag. Ass-agi...
Yekkat wedfel di tmurt! Tagejdit - ... ur ɣ-ittaǧǧa ara. A d-yazen leslak-ines d ṛṛeḥma-ines i yal yiwen.  D netta i d Bab n txelqit,...
Amek ara nɣer, a nefhem Tira? Tiririt ɣef tuttriwin - ... d Lmasiḥ s yiman-is d leslak d-yefka s ṛṛeḥma d leɛfu. Tira d Awal yedren, deg-sent nettmlil...
Amek nettḥussu s leḥmala n Ṛebbi? Tiririt ɣef tuttriwin - ... Lmasiḥ. Yis daɣen i nufa abrid s liman ɣer ṛṛeḥma-agi deg i nella tura. Lfeṛḥ-nneɣ, d...
Mazal anza n tefsut Tagejdit - ... n wat isṛail illan d iqeddacen-is, ur ittu ara ṛṛeḥma-ines, i yewɛed i Yebṛahim d warraw-is...
Illu aked wemdan? Tiririt ɣef tuttriwin - ... n leslak. D abrid ara s-d-injeṛ si tazwara s ṛṛeḥma-ines. Deg ixf wis tlata n Laṣel nddunit,...
Amek ara d-nerbeḥ ṛṛeḥma n Yillu? Tiririt ɣef tuttriwin - ... yefkan i wemdan ttawil i s ara iqeṛṛeb ɣer ṛṛeḥma n Yillu. Ɣer umidag i yeqsed Ṛebbi ad...
At Ifasus 1:1-14 Timlilit ar Tira - Tabṛaṭ i wat Ifasus 1
At Ifasus 2:1-10 Timlilit ar Tira - Tabṛaṭ i wat Ifasus 3
Amek ara d-nerbeḥ ṛṛeḥma n Yillu? Tiririyin 2

Anadi

Rechercher dans

le titre
le contenu
les mots clés
la description
Facebook