Résultats pour "Awal"

de 1 à 65

Genre Titre
Aselmed di taggwa n teflest ittusmman: Aselmed n Heidelberg Aselmed - general - ......
Ferḥeɣ imi i liɣ d ayla n Sidi Ṛebbi Nekk d ayla n Sidi Ṛebbi - ......
Ayen i gettraǧu Sidi Ṛebbi deg-i : 7 lumuṛ Nekk d ayla n Sidi Ṛebbi - ... Wawal n Sidi Ṛebbi yerna umnen-yis. Widak agi, Awal n Sidi Ṛebbi yefkayasen tazmert neɣ adabu swayes...
Awal n Sidi Ṛebbi: Lɛahd Aqdim Nekk d ayla n Sidi Ṛebbi - ......
Awal n Sidi Ṛebbi: Lɛahd Ajdid Nekk d ayla n Sidi Ṛebbi - ... d igellilen, yella daɣen d win ittbecciṛen Awal n Sidi Ṛebbi s tezmert. Nɣan Stifan s warǧam...
Umneɣ s Sidi Ṛebbi Ababat… Nekk d ayla n Sidi Ṛebbi - ... wiyaḍ, ama d wid ibeɛden ama d wid iqerben. Awal n Lmasiḥ ad izdeɣ gar-awen s lbaṛakat-is meṛṛa...
Awal ɣef teflest! Imagraden - ... akken i s-qqaren watmaten-nneɣ imucaɣ (twareg), neɣ Liman deg Illu, d laman deg-s s yiman-is d wayen...
Awal ɣef Tira..! Imagraden - ... tcud ɣer wazal yellan di Tira s timmad-is. D “Awal” n Yillu i d tidett. Imi i d-iweḥḥa Tira,...
Awal ɣef Umidag Imagraden - ... si tama nniḍen. Ccɣel n umidag daɣen d “Awal”, d tabṛatt i talsa. Deg-s azamul d unamek i...
Imɣaren n tmezgida: Tazwart Awal ɣef Umezruy...! - ......
Imɣaren d wassa Awal ɣef Umezruy...! - ......
Inelmaden Imezwura Awal ɣef Umezruy...! - ......
Di liman amasiḥi, yiwen n Yillu neɣ tlata? Tiririt ɣef tuttriwin - ... iweḥḥa-d iman-is di Mmi-s, yellan d “Awal”. S Ṛṛuḥ-is ibeggen-d iman-is i ddunit s tezmert-is....
Amek i d-yewwi a nefhem Lmasiḥ yellan d Mmi-s n Ṛebbi? Tiririt ɣef tuttriwin - ......
D acu yella Ṛṛuḥ Iqedsen, d acu-t leqdic-is? Tiririt ɣef tuttriwin - ... deg ul-is tidett yellan di Tira yellan d “Awal yeddren”. S Wawal-is I d yettweḥḥi ara ybeddel...
Taflest tamasiḥit di Tmazɣa Awal ɣef Umezruy...! - ......
Anida-tt tidett? Tagejdit - ......
Tamsalt n lweqt! Tagejdit - ......
Asteqsi ɣef teflest? Tiririt ɣef tuttriwin - ... yettnerni s tezmert n Wawal yeddren, yellan d Awal  n Ṛebbi. Mi ara nsel i Wawal-is, yellan d lewṣayat-is,...
Illu d Yiwen Illu yiwen, abrid yiwen - ......
Adem aked Ḥewwa Illu yiwen, abrid yiwen - ... d wayen n diri. Issekcem deg-sen ccek, ɣef Awal n Yillu, iwakken ad ččen seg addag-nni: " Ad yelli...
D acu-t yizen n Tira? Tiririt ɣef tuttriwin - ......
Nnbi Yebrahim Illu yiwen, abrid yiwen - ......
Nnbi Musa Illu yiwen, abrid yiwen - ......
Nnbi Icɛaya Illu yiwen, abrid yiwen - ... tixsi yessusmen zdat wid i tt-yettelsen,Awal ur t-id-yuli. D lxiq aked lmerta i t-yewwin,Ger wid akk...
Yasuɛ-Lmasiḥ Illu yiwen, abrid yiwen - ......
Tidyanin n yezri d tid i d-iteddun Illu yiwen, abrid yiwen - ......
Amussu n yegduden! Tagejdit - ......
D acu-t wazal n ḥeggu n Lmasiḥ? Tiririt ɣef tuttriwin - ......
Taflest d yidles! Tagejdit - ......
D irumyen kan i d imasiḥiyen? Tiririt ɣef tuttriwin - ......
I wacu uggtent deyyanat? Tiririt ɣef tuttriwin - ......
1 - Tazwart Titeggarin n Lɛahd Ajdid - ... di Tira. Akken yella Lmasiḥ ulla d netta. D Awal, d Ttidet, d Abrid, yusa-d ɣer yemdanen, iban-d...
2 - Adlisen n Lɛehd Ajdid Titeggarin n Lɛahd Ajdid - ......
3 - Melmi i d-uran yeḍrisen? Titeggarin n Lɛahd Ajdid - ......
I wacu rebɛa n Linǧilat? Tiririt ɣef tuttriwin - ... n Lmasiḥ. Imi nuɣ tanumi nettawi-d ɣef "Awal n Ṛebbi", aṭas ɣur-sen ad yili kan d yiwen n uselmed...
Yal aseggas s ṛṛeḥma-s! Tagejdit - ... lbenna i tudert. Axaṭeṛ d netta yakan i d "Awal-nni" i s-id-yexleq kra n wayen akk yellan. D netta...
4 - Tanagit d yeḍrisen n Bulus Titeggarin n Lɛahd Ajdid - ......
5 - Tira d later n Bulus Titeggarin n Lɛahd Ajdid - ......
Amek ara yiliɣ d amasiḥi? Tiririt ɣef tuttriwin - ... n umasiḥi icud yer yisem n Lmasiḥ s yiman-is. Si tazwara ttusemman inelmaden imezwura s yisem-agi,...
Ma d tidett Lmasiḥ ibeggen-d iman-is d Ṛebbi? Tiririt ɣef tuttriwin - ... degs imeslayen d ibegnen lmasiḥ yellan d Awal d ttudert i leslak n yemdanen. S imeslayen-agi, iweḥḥa-d...
Lsas n liman amasiḥi Tiririt ɣef tuttriwin - ... ara d-yasen di lweqt i d-ihegga di tnaya-ines. Awal d uṣaḍuf-ines, a ten-id yefka i yemdanen s yimi...
Tamettant n unaẓur Tagejdit - ......
D Lmasiḥ kan i d abrid? Tiririt ɣef tuttriwin - ......
Imeslayen n lmasiḥ ɣef umidag, lmeɛna-nsen? Tiririt ɣef tuttriwin - ... Baba ɛfu-yasen ! Awal-is amezwaru, yelha-d d wid akken yellan ttqehhiren-t yakan. Yezzwer-asen s usuref...
Adlis n Tira Iqedsen, agbur-ines? Tiririt ɣef tuttriwin - ... Aqdim d lɛehd Ajdid. Deg-sen yiwen n yizen. D «Awal n Yillu » i yemdanen. D tamsisit yesbed ger-as...
Yekkat wedfel di tmurt! Tagejdit - ......
Amek ara nɣer, a nefhem Tira? Tiririt ɣef tuttriwin - ... Ṛebbi, a nqeṛṛeb ɣur-s s lettkal, a nɣer Awal-is. Tira iqedsen d lemɛahda-agi i s iɛuhed Ṛebbi...
Amek ara nefhem tamezgida? Tiririt ɣef tuttriwin - ... n Yuḥenna ihedder-d ɣef Lmasiḥ yellan d "Awal" n Ṛebbi. D netta i d Ṛebbi. (Yuḥenna 1). Yusa-d...
Amek nettḥussu s leḥmala n Ṛebbi? Tiririt ɣef tuttriwin - ... Ṛebbi. Ad yidir ddaw leɛnaya-ines. Ad yeqqar Awal-is, ad iteddu s Ṛṛuḥ-is.  Ayagi meṛṛa...
Leslak, i wacu, seg acu? Tiririt ɣef tuttriwin - ......
Mazal anza n tefsut Tagejdit - ......
Immal n tudert Tiririt ɣef tuttriwin - ......
Azal n ihellilen? Tiririt ɣef tuttriwin - ......
Amek yezdeɣ ddnub amdan? Tiririt ɣef tuttriwin - ......
Amek ara d-nerbeḥ ṛṛeḥma n Yillu? Tiririt ɣef tuttriwin - ......
Asteqsi ɣef lmalayek? Tiririt ɣef tuttriwin - ......
Yuḥenna 1: 1 - 5 Timlilit ar Tira - Linğil sɣur Yuḥenna 1
Yuḥenna 1: 6 - 11 Timlilit ar Tira - Linğil sɣur Yuḥenna 2
Yuḥenna 1: 12 - 14 Timlilit ar Tira - Linğil sɣur Yuḥenna 3
Yuḥenna 1: 15 - 18 Timlilit ar Tira - Linğil sɣur Yuḥenna 4
La Pédicure Azal-iw nekk s tmeṭṭut 5
Aẓumu Azal-iw nekk s tmeṭṭut 17
Lemtel n win izerrɛen Maacahu 12
Amen s Rebbi akked wawal-is Lemɛahdat n Ṛebbi 5

Anadi

Rechercher dans

le titre
le contenu
les mots clés
la description
Facebook