Résultats pour "Bulus"

de 1 à 78

Genre Titre
Aselmed di taggwa n teflest ittusmman: Aselmed n Heidelberg Aselmed - general - ... ixleṣ i wiyaḍ. At Ṛuman 5.12-15 1 Bulus 3.18 Icaɛya 53.10 Asteqsi 17 : Acuɣer...
Awal n Sidi Ṛebbi: Lɛahd Ajdid Nekk d ayla n Sidi Ṛebbi - ... 6.8) Lecɣal 6 akk-d 7 85. Anwa-t ṛṛasul Bulus? D amdan i gkeṛhen imasiḥiyen, ittqehhiren-iten....
Inelmaden Imezwura Awal ɣef Umezruy...! - ... ara d-tban tebratt tamezwarut, d tin i d-yura Bulus I yimezdaɣ n Galassya, di temnaṭ n Ṭṭurk...
D acu yella Ṛṛuḥ Iqedsen, d acu-t leqdic-is? Tiririt ɣef tuttriwin - ... n ddnub. Deg yiwet si tebṛatin-is yenna Bulus : “ Lefhama-nsen iɣumm-itt ṭṭlam, sbeɛden iman-nsen...
D acu-t wazal n ḥeggu n Lmasiḥ? Tiririt ɣef tuttriwin - ... d ḥeggu-ines. Akken t-id yenna umceggeɛ Bulus deg yiwet si tebratin-is. Tabṛatt i Wat kurintus...
2 - Adlisen n Lɛehd Ajdid Titeggarin n Lɛahd Ajdid - ... i d-yura Luqa, yellan d ṭṭbib, d ameddakel n Bulus. Yerna-d adlis-agi, d amezruy, d asefhem amek...
3 - Melmi i d-uran yeḍrisen? Titeggarin n Lɛahd Ajdid - ... tama n useggas n 60, ahat ɣer 62. Di lawan-nni Bulus yella di lḥebs di temdint n Ṛuma. Yuɣ lḥal,...
I wacu rebɛa n Linǧilat? Tiririt ɣef tuttriwin - ... n Luqa, a ɣ-d-smekti mliḥ daɣen aselmed n Bulus makken d-yeqqar deg yiwet si tebṛatin-is, d akken...
4 - Tanagit d yeḍrisen n Bulus Titeggarin n Lɛahd Ajdid - ... yellan d tiqdimin yakan, d tibṛatin i yura Bulus s yiman-is. Tid meṛṛa yura uqbel ad yili d ameḥbus...
5 - Tira d later n Bulus Titeggarin n Lɛahd Ajdid - ... uḍris iɛeddan, anda i d-newwi ɣef tnagit n Bulus, nessaken-d udem d umezruy n wergaz-agi, i yellan...
Amek ara yiliɣ d amasiḥi? Tiririt ɣef tuttriwin - ... yal amdan. D ayen i ɣ-d-ismekta gmat-nneɣ Bulus: “ Lxir-nni i bɣiy a t-xedmeɣ ur s-zmireɣ ara......
Ma d tidett Lmasiḥ ibeggen-d iman-is d Ṛebbi? Tiririt ɣef tuttriwin - ... d yekkan nnig talsa d txelqit. D ayen i d-yenna Bulus di tebṛatt i Wat Ṛuman: " Acḥal lqayit...
D tidett Ḥeggu n Lmasiḥ? Tiririt ɣef tuttriwin - ... tebṛatt tamezwarut i wat Kurintus, deg ixf 15, Bulus a d-yesmekti amek s ḥeggu n Lmasiḥ ara nesbedd...
Adlis n Tira Iqedsen, agbur-ines? Tiririt ɣef tuttriwin - ... meṛṛa. Taferfant nniḍen, d tibṛatin n Bulus n tid n inelmaden-nniḍen uqbel-is. Ssefhament-d...
Amek ara nefhem tamezgida? Tiririt ɣef tuttriwin - ... yedduklen ger Lmasiḥ d tmezgida. Tibṛatin n Bulus ttmeslayent-d ɣef sser-agi. Linǧil n Yuḥenna...
Tafaska n Lɛid usuref! Tagejdit - ... yebnan ɣef tidett. A d-nemmekti imeslayen n Bulus, di tebratt-is i wat Kurintus : «  Lukan d sseḥ,...
Leslak, i wacu, seg acu? Tiririt ɣef tuttriwin - ... ur d-ɣelli ara fell-asen. Tabratt tisnat yura Bulus i wat Kurintus tettmeslay-d ɣef tidett-agi. Lmasiḥ...
Asefled n Tira Aselmed - general - ... Timuti Tabṛatt tis snat i Timuti Tabṛatt n Bulus i Tit Tabṛatt i Filimun Tabṛatt i Iɛebṛaniyen Tabṛatt...
Lecɣal 13: 23 - 33 Timlilit ar Tira - Lecɣal n ṛṛusul 52
Lecɣal 13: 13 - 22 Timlilit ar Tira - Lecɣal n ṛṛusul 51
Lecɣal 13: 34 - 43 Timlilit ar Tira - Lecɣal n ṛṛusul 53
Lecɣal 13: 44 - 52 Timlilit ar Tira - Lecɣal n ṛṛusul 54
Lecɣal 14: 1 - 7 Timlilit ar Tira - Lecɣal n ṛṛusul 55
Lecɣal 14: 8 - 20 Timlilit ar Tira - Lecɣal n ṛṛusul 56
Lecɣal 15: 33 - 41 Timlilit ar Tira - Lecɣal n ṛṛusul 61
Lecɣal 16: 11 - 15 Timlilit ar Tira - Lecɣal n ṛṛusul 64
Lecɣal 16: 6 - 10 Timlilit ar Tira - Lecɣal n ṛṛusul 63
Lecɣal 16: 1 - 5 Timlilit ar Tira - Lecɣal n ṛṛusul 62
Lecɣal 16: 16 - 24 Timlilit ar Tira - Lecɣal n ṛṛusul 65
Lecɣal 16: 25 - 34 Timlilit ar Tira - Lecɣal n ṛṛusul 66
Lecɣal 16: 35 - 40 Timlilit ar Tira - Lecɣal n ṛṛusul 67
Lecɣal 17: 1 - 9 Timlilit ar Tira - Lecɣal n ṛṛusul 68
Lecɣal 17: 10 - 15 Timlilit ar Tira - Lecɣal n ṛṛusul 69
Lecɣal 17: 16 - 21 Timlilit ar Tira - Lecɣal n ṛṛusul 70
Lecɣal 17: 22 - 28 Timlilit ar Tira - Lecɣal n ṛṛusul 71
Lecɣal 17: 29 - 34 Timlilit ar Tira - Lecɣal n ṛṛusul 72
Lecɣal 18: 1 - 6 Timlilit ar Tira - Lecɣal n ṛṛusul 73
Lecɣal 18: 7 - 11 Timlilit ar Tira - Lecɣal n ṛṛusul 74
Lecɣal 18: 12 - 17 Timlilit ar Tira - Lecɣal n ṛṛusul 75
Lecɣal 18: 18 - 23 Timlilit ar Tira - Lecɣal n ṛṛusul 76
Lecɣal 18: 24 - 28 Timlilit ar Tira - Lecɣal n ṛṛusul 77
Lecɣal 19: 1 - 10 Timlilit ar Tira - Lecɣal n ṛṛusul 78
Lecɣal 20: 1 - 6 Timlilit ar Tira - Lecɣal n ṛṛusul 83
Lecɣal 20: 7 - 12 Timlilit ar Tira - Lecɣal n ṛṛusul 84
Lecɣal 20: 13 - 16 Timlilit ar Tira - Lecɣal n ṛṛusul 85
Lecɣal 20: 17 - 28 Timlilit ar Tira - Lecɣal n ṛṛusul 86
Lecɣal 20: 29 - 38 Timlilit ar Tira - Lecɣal n ṛṛusul 87
Lecɣal 21: 8 - 16 Timlilit ar Tira - Lecɣal n ṛṛusul 89
Lecɣal 21: 1 - 7 Timlilit ar Tira - Lecɣal n ṛṛusul 88
Lecɣal 21: 17 - 26 Timlilit ar Tira - Lecɣal n ṛṛusul 90
Lecɣal 21: 27 - 33 Timlilit ar Tira - Lecɣal n ṛṛusul 91
Lecɣal 21: 34 - 40 Timlilit ar Tira - Lecɣal n ṛṛusul 92
Lecɣal 22: 1 - 8 Timlilit ar Tira - Lecɣal n ṛṛusul 93
Lecɣal 22: 9 - 16 Timlilit ar Tira - Lecɣal n ṛṛusul 94
Lecɣal 22:17-25 Timlilit ar Tira - Lecɣal n ṛṛusul 95
Lecɣal 24:10-22 Timlilit ar Tira - Lecɣal n ṛṛusul 102
Lecɣal 24:1-9 Timlilit ar Tira - Lecɣal n ṛṛusul 101
Lecɣal 23:23-35 Timlilit ar Tira - Lecɣal n ṛṛusul 100
Lecɣal 23:12-22 Timlilit ar Tira - Lecɣal n ṛṛusul 99
Lecɣal 23:6-11 Timlilit ar Tira - Lecɣal n ṛṛusul 98
Lecɣal 22:26-30 Timlilit ar Tira - Lecɣal n ṛṛusul 96
Lecɣal 23:1-5 Timlilit ar Tira - Lecɣal n ṛṛusul 97
Lecɣal 26.1-11 Timlilit ar Tira - Lecɣal n ṛṛusul 106
Lecɣal 24.23-27 Timlilit ar Tira - Lecɣal n ṛṛusul 103
Lecɣal 25.1-12 Timlilit ar Tira - Lecɣal n ṛṛusul 104
Lecɣal 25.13-27 Timlilit ar Tira - Lecɣal n ṛṛusul 105
Lecɣal 26.12-23 Timlilit ar Tira - Lecɣal n ṛṛusul 107
Lecɣal 26.24-32 Timlilit ar Tira - Lecɣal n ṛṛusul 108
Lecɣal 27.1-10 Timlilit ar Tira - Lecɣal n ṛṛusul 109
Lecɣal 28.1-10 Timlilit ar Tira - Lecɣal n ṛṛusul 113
Lecɣal 28.11-20 Timlilit ar Tira - Lecɣal n ṛṛusul 114
Lecɣal 28.21-31 Timlilit ar Tira - Lecɣal n ṛṛusul 115
At Ṛuman 1:8-15 Timlilit ar Tira - Tabṛaṭ i wat Ṛuman 2
At Ṛuman 9:1-12 Timlilit ar Tira - Tabṛaṭ i wat Ṛuman 26
At Ṛuman 15:20-33 Timlilit ar Tira - Tabṛaṭ i wat Ṛuman 43
At Ṛuman 15:14-19 Timlilit ar Tira - Tabṛaṭ i wat Ṛuman 42
At Ifasus 1:15-23 Timlilit ar Tira - Tabṛaṭ i wat Ifasus 2
At Ifasus 3:1-11 Timlilit ar Tira - Tabṛaṭ i wat Ifasus 5

Anadi

Rechercher dans

le titre
le contenu
les mots clés
la description
Facebook