Résultats pour "Lmasiḥ"

de 1 à 90

Genre Titre
Aselmed di taggwa n teflest ittusmman: Aselmed n Heidelberg Aselmed - general - ... nneɣ Ccariɛa n Sidi Ṛebbi? Sidna Yassuɛ Lmasiḥ i slmed-aɣ di tazwara di Lexbaṛ n lxiṛ s...
Nekk d ayla n Sidi Ṛebbi Nekk d ayla n Sidi Ṛebbi - ... di tmezgida, ger watmaten akk-d tyestmatin di Lmasiḥ iwakken a ten-yawideg umeyyez d wesqerdec. Almud...
Ayen i gettraǧu Sidi Ṛebbi deg-i : 7 lumuṛ Nekk d ayla n Sidi Ṛebbi - ... ad ṭṭfeɣ leqṛar ɣef ddemma n trennawt n Lmasiḥ, ɣas akken yella waṭas n ujeṛṛeb. Lameɛna...
Awal n Sidi Ṛebbi: Lɛahd Ajdid Nekk d ayla n Sidi Ṛebbi - ... yura-d iwakken att-ttamnem belli d Ɛisa i d Lmasiḥ, d Mmi-s n Ṛebbi yerna ma tumnem yis ad ttesɛum...
Umneɣ s Sidi Ṛebbi Ababat… Nekk d ayla n Sidi Ṛebbi - ... axellaq n igenni d lqaɛa.Umneɣ s Sidna Ɛisa Lmasiḥ, Mmi-s awḥid n Sidi Ṛebbi, Ssid-nneɣ,Ittwaxelq-ed...
Awal ɣef teflest! Imagraden - ... Illu yeddren, netta d yefkan leslak, s wesfel n Lmasiḥ. Isbed lemɛahda i leslak n kra n win ara...
Awal ɣef Umidag Imagraden - ... n Yillu. Deg adlis n Yuḥenna, mi ara d yawi Lmasiḥ awal ɣef umidag, d wesfel-ines, yettawi-t-id...
Imɣaren d wassa Awal ɣef Umezruy...! - ... Win ur nesin ara Tira, am akken ur yessin ara Lmasiḥ.” S umedya-nsen, ttɛawaen-aɣ “Yemɣaren”...
Inelmaden Imezwura Awal ɣef Umezruy...! - ... d-erẓ asalu I tid d-iteddun. Lawan deg yemmut Lmasiḥ d asfel ɣef umidag, ad yili deg useggas n...
Di liman amasiḥi, yiwen n Yillu neɣ tlata? Tiririt ɣef tuttriwin - ... D tidett ɣef ara d-cehden akk wid iteddun d Lmasiḥ di yal lawan. A naf tanagit-agi-nsen: “Numen...
Amek i d-yewwi a nefhem Lmasiḥ yellan d Mmi-s n Ṛebbi? Tiririt ɣef tuttriwin - ... Mmi-s n Ṛebbi, d talɣa yessewhamen acḥal d amdan. Kra n yemdanen staqsayen ad fehmen am akter,...
D acu yella Ṛṛuḥ Iqedsen, d acu-t leqdic-is? Tiririt ɣef tuttriwin - ... Ṛṛuḥ Iqedsen s yiman-is d Ṛṛuḥ n Lmasiḥ. Yettusemma d imqeddes, d netta I yessizdigen...
Anida-tt tidett? Tagejdit - ... d yusan si lɛinṣer n tudert, d awal d yenna Lmasiḥ: "D nekk i d abrid, i d tidett, i d tudert"....
D acu-t wazal n tzallit? Tiririt ɣef tuttriwin - ... linǧil n Yuḥenna, di lɛehd Ajdid, Yenna-yas Lmasiḥ i tmettut-nni tasamarit: " Illu d Ṛṛuḥ,...
Tamsalt n lweqt! Tagejdit - ... ussan imezwura n umezruy n talsa alamma d Lmasiḥ, s lmut-is d ḥeggu-ines, s wawal-is d tudert-is,...
Asteqsi ɣef teflest? Tiririt ɣef tuttriwin - ... n teflest, d tikli deffir umeksa-nneɣ yellan d Lmasiḥ. A nsel i ṣṣut-is, a t-neɛqel. D nnehtat...
A neḥrez asirem! Tagejdit - ... deg adlis n lɛehd ajdid, mi akken i d-yeǧǧa Lmasiḥ lameṛ i yinelmaden-is, ad ruḥen yer ddunit...
D acu-t yizen n Tira? Tiririt ɣef tuttriwin - ... di yal tasuta. D leslak ara yennekmalen di Lmasiḥ. S ṛṛeḥma d leɛfu ara ysellek imdanen. Degmi...
Nnbi Icɛaya Illu yiwen, abrid yiwen - ... i d-yefka sebɛa n leqrun uqbel talalit n Lmasiḥ, ɛnant swaswa kan, tisin d lmerta n Lmasiḥ. Tiyyiḍ...
Yasuɛ-Lmasiḥ Illu yiwen, abrid yiwen - ... ur d-icar ara kan ɣef wanzafen d lmut n Lmasiḥ, lameɛna ibeṛṛeḥ-d ula ɣef tisin-ines ɣer...
Tidyanin n yezri d tid i d-iteddun Illu yiwen, abrid yiwen - ... leqsed aneblal n Yillu Ameɣlal Anezmar, lmut n Lmasiḥ-ines ad t-id teḍfer trennawt n tudert. D...
Amussu n yegduden! Tagejdit - ... d tikli di lemqadra n yemdanen.  Yesnejmaɛ-d Lmasiḥ deg awal-is ayen yellan d aṣaḍuf n tudert....
Illu yellan d anezmar, amek ara d-ilal si tmeṭṭut? Tiririt ɣef tuttriwin - ... i d-ibanen di talsa di lǧetta n Mmi-s, yellan d Lmasiḥ. Illul-d si Meryem, yusa-d ad yili d amsellek...
D acu-t wazal n ḥeggu n Lmasiḥ? Tiririt ɣef tuttriwin - ... n ḥeggu n Lmasiḥ si ger lmegtin d tin ara yebnun asirem n teflest. D lewhayem, mačči d ayen ara...
Taflest d yidles! Tagejdit - ... Timsirin n umezruy deg ayagi, uggtent ! Izen n Lmasiḥ, yusa-d ad ixalef akk tikta-yagi n ddin d leḥkem,...
D irumyen kan i d imasiḥiyen? Tiririt ɣef tuttriwin - ... ad ilin d izayriyen neɣ d iɛraben, umnen s Lmasiḥ, tetteṭfaɣ lwehma. Axaṭeṛ, nuɣ tanumi...
I wacu uggtent deyyanat? Tiririt ɣef tuttriwin - ... si ddnub d yir liḥala I deg yella. Yefka-d Lmasiḥ iwakken ad yili d alemmas ger-as d yemdanen. A...
1 - Tazwart Titeggarin n Lɛahd Ajdid - ... uselmed-ines, yellan d tineqqisin, d imeslayen n Lmasiḥ s timmad-is. Afakul n yizen s yiman-is ! TTazmert...
2 - Adlisen n Lɛehd Ajdid Titeggarin n Lɛahd Ajdid - ... Yillu ɣer yemdanen. Amek i d-ibeggen iman-is di Lmasiḥ iwakken ad isellek talsa si ddnub d tucḍa. ...
Asmekti Tagejdit - ... s tidett i yal agdud i yal amdan. Asfel n Lmasiḥ deg udrar n Gulguṭa, ugar n sin igiman iseggasen...
3 - Melmi i d-uran yeḍrisen? Titeggarin n Lɛahd Ajdid - ... n Lmasiḥ ɣer useggas n 30 D ayen yellan deg umezruy, aṣemmer n Lmasiḥ ɣef umidag yella-d di...
I wacu rebɛa n Linǧilat? Tiririt ɣef tuttriwin - ... nemmeslay ɣef ayen yeɛnan Linǧil d uselmed n Lmasiḥ. Imi nuɣ tanumi nettawi-d ɣef "Awal n Ṛebbi",...
Yal aseggas s ṛṛeḥma-s! Tagejdit - ... leǧnas meṛṛa ad ɛegden, d lɛid n tlalit n Lmasiḥ aked imensi n wass amezwaru n useggas i d-iteddun. ...
Yennayer Ameggaz! Tagejdit - ... aseggass amerbuḥ, Yennayer amendi, tudert aked Lmasiḥ ifazen, d tin ar a d-yeglun s lbarakat di...
4 - Tanagit d yeḍrisen n Bulus Titeggarin n Lɛahd Ajdid - ... yerna ad inadi ad iqehher meṛṛa wid yumnen s Lmasiḥ. Axaṭeṛ ɣur-s, abrid-agi i ɣer ssawalen,...
5 - Tira d later n Bulus Titeggarin n Lɛahd Ajdid - ... D aselmed icudden aṭas ɣer timmad n Lmasiḥ. Irennu-d daɣen deg uselmed-agi n tebṛatin n Bulus,...
I wacu lmut n lmasiḥ? Tiririt ɣef tuttriwin - ... n ccɣel n leslak. A d-nini, mebla lmut n Lmasiḥ ɣef umidag ur yettili ara ttawil i s ara qerben...
Amek ara yiliɣ d amasiḥi? Tiririt ɣef tuttriwin - ... n umasiḥi icud yer yisem n Lmasiḥ s yiman-is. Si tazwara ttusemman inelmaden imezwura s yisem-agi,...
Ma d tidett Lmasiḥ ibeggen-d iman-is d Ṛebbi? Tiririt ɣef tuttriwin - ... n Lmasiḥ d tin icudden ɣer wayen yellan di Tira iqedsen. Imi di Tira ara naf ayen akk i t-yeɛnan....
Lsas n liman amasiḥi Tiririt ɣef tuttriwin - ... i d-yewwi lḥal a t-yefhem yal amdan yumnen s Lmasiḥ d amsellek-ines. Ayen akk icudden ɣer wazal...
Tamettant n unaẓur Tagejdit - ... i d-yeḥyan si ger lmeggtin ass wis tlata. Lmasiḥ ur ɣ-ittaǧǧa ara d igujilen i lebda. Asirem-nneɣ...
Amek qublen inelmaden Lmut n Lmasiḥ? Tiririt ɣef tuttriwin - ... n yemdanen i gzemren ad mmten d imeɣrasen ɣef tikta-nsen d tmurt-nsen. A d-nini d ayen i deg ṭṭfen,...
D tidett Ḥeggu n Lmasiḥ? Tiririt ɣef tuttriwin - ... yusa-d ɣer ddunit i leslak n yemdanen. Yettwaḥbes yerna ḥekmen fell-as s lmut imeqranen n ddin...
D Lmasiḥ kan i d abrid? Tiririt ɣef tuttriwin - ... lmasiḥ deg awal-is : “D nekk i d abrid, tidett aked tudert. Ulac win izemren ad yas ɣer Baba Ṛebbi...
Imeslayen n lmasiḥ ɣef umidag, lmeɛna-nsen? Tiririt ɣef tuttriwin - ... Uqbel ad yessufeɣ taṛwiḥt, yenna-d Lmasiḥ kra n imeslayen yesɛan azal i leslak ara yennekmalen...
Adlis n Tira Iqedsen, agbur-ines? Tiririt ɣef tuttriwin - ... D tamsisit yesbed ger-as d talsa. Iswi-ines di Lmasiḥ. ...
Amek ara nɣer, a nefhem Tira? Tiririt ɣef tuttriwin - ... D acu kan, i lmend n wesfel i ɣ-yella  Lmasiḥ, netta yeṭṭfen amkan-nneɣ, nezmer tura a nemlil...
Amek ara nefhem tamezgida? Tiririt ɣef tuttriwin - ... yellan d tajmaɛt n wid meṛṛa yumnen s Lmasiḥ, tettusemma d tafekka n lmasiḥ. Netta yellan d...
Amek nettḥussu s leḥmala n Ṛebbi? Tiririt ɣef tuttriwin - ... leḥmala-ines i yemdanen s leslak i d-yefka di Lmasiḥ. Yeqsed Ṛebbi si tazwara ad isellek wid meṛṛa...
Amek d-ttmeslayent Tira ɣef Lmasiḥ? Tiririt ɣef tuttriwin - ... di Lɛehd Aqdim deg-sent licarat yeɛnan Lmasiḥ. Win akken ara d-yasen d amsellek n ddunit. Tuggett...
Tafaska n Lɛid usuref! Tagejdit - ... tadyant meqqren. D tin n lmut aked ḥeggu n Lmasiḥ. D tadyant isuman amezruy n ddunit s lekmal-is....
Leslak, i wacu, seg acu? Tiririt ɣef tuttriwin - ... i wat Kurintus tettmeslay-d ɣef tidett-agi. Lmasiḥ ara yawin deɛwessu-nneɣ. “Yuqel lmasiḥ s...
Mazal anza n tefsut Tagejdit - ... d cceṛ. Ayagi yesnekmal-it ɣef umidag. S Lmasiḥ i d-yusan ɣer yemdanen, s leḥmala d tidett....
Ayen d-iteddun; ayen yuran? Tiririt ɣef tuttriwin - ... Linǧil s yiman-is yebna ɣef lmut d ḥeggu n Lmasiḥ, yellan d azal i tudert n yal amdan. Yella usirem...
Immal n tudert Tiririt ɣef tuttriwin - ... Ṛebbi yeddren, netta yeɣleb lmut, s ḥeggu n Lmasiḥ si ger lmegtin. Ttmeslayent-d ɣef Yillu i...
Azal n ihellilen? Tiririt ɣef tuttriwin - ... aṭas di Lɛehd Ajdid, deg imeslayen n Lmasiḥ s timmad-is. Deg-sen aselmed d umezruy n Tira. Deg-sen...
Amek ara nefhem leqsed n Ṛebbi! Tiririt ɣef tuttriwin - ... Ɣer zdat, deg umezruy n leslak, allel-agi, d Lmasiḥ s yiman-is, ara yefken aglim-is d idammen-is,...
Ɣer tewwura n unebdu! Tagejdit - ... d yers Ṛuḥ iqedsen ɣef inelmaden imezwura n Lmasiḥ. A d-nini d tazwara n tikli n tmezgida. D...
Amek yezdeɣ ddnub amdan? Tiririt ɣef tuttriwin - ... di twaṣra uqbel tuccḍa-nsen. Si Adem ɣer Lmasiḥ, si lmut ɣer tudert! Ḥussen s nndama deg...
Illu aked wemdan? Tiririt ɣef tuttriwin - ......
Amek ara d-nerbeḥ ṛṛeḥma n Yillu? Tiririt ɣef tuttriwin - ... ayen yexdem Lmasiḥ ɣef umidag, asfel-ines, i yefkan i wemdan ttawil i s ara iqeṛṛeb ɣer ṛṛeḥma...
Asteqsi ɣef lmalayek? Tiririt ɣef tuttriwin - ... s leḥkem d tuddsa. Ɣef uqerru-nsen yella Lmasiḥ, d agellid fell-asen. Aṭas n yismawen daɣen...
Tagara n tmeɣri Illu yiwen, abrid yiwen - ... teṭṭfem lqed n tɣuri. Tura teẓram anwat Lmasiḥ. Amek i ɣ-d-iḥeṛ lefdi d leslak, s tudert-is,...
Qui sommes-nous? Footer articles - ... (Linğil) ou la foi en Jésus Christ (Ɛisa Lmasiḥ) vous intéressent, ce site est fait pour vous. Vous...
Lecɣal 9: 20 - 25 Timlilit ar Tira - Lecɣal n ṛṛusul 33
Lecɣal 8: 1 - 3 Timlilit ar Tira - Lecɣal n ṛṛusul 26
Lecɣal 10: 1 - 8 Timlilit ar Tira - Lecɣal n ṛṛusul 37
Lecɣal 16: 11 - 15 Timlilit ar Tira - Lecɣal n ṛṛusul 64
At Ṛuman 1:16-17 Timlilit ar Tira - Tabṛaṭ i wat Ṛuman 3
At Ṛuman 5:1-11 Timlilit ar Tira - Tabṛaṭ i wat Ṛuman 16
At Ṛuman 5:12-21 Timlilit ar Tira - Tabṛaṭ i wat Ṛuman 17
At Ṛuman 15:7-13 Timlilit ar Tira - Tabṛaṭ i wat Ṛuman 41
At Ifasus 2:11-22 Timlilit ar Tira - Tabṛaṭ i wat Ifasus 4
At Ifasus 1:1-14 Timlilit ar Tira - Tabṛaṭ i wat Ifasus 1
At Ifasus 4:1-16 Timlilit ar Tira - Tabṛaṭ i wat Ifasus 7
Talalit Azal-iw nekk s tmeṭṭut 1
Lḥebs Azal-iw nekk s tmeṭṭut 8
Lɛid n usuref Azal-iw nekk s tmeṭṭut 10
Tudert n Lmasiḥ "Mass Yecwa" Maacahu 1
Aselmed n Lmasiḥ Timuccuha? Maacahu 2
Lehlak Azal-iw nekk s tmeṭṭut 27
Anwat yasuε lmasih 40 n wussan akw d Yasuɛ 21
Amek d-ttmeslayent Tira ɣef Lmasiḥ? Tiririyin 6
Amek i d-yewwi a nefhem Lmasiḥ yellan d Mmi-s n Ṛebbi? Tiririyin 7
Amek qublen inelmaden Lmut n Lmasiḥ? Tiririyin 9
D Lmasiḥ kan i d abrid? Tiririyin 16
D tidett Ḥeggu n Lmasiḥ? Tiririyin 17
I wacu lmut n lmasiḥ? Tiririyin 19
Imeslayen n lmasiḥ ɣef umidag, lmeɛna-nsen? Tiririyin 21
D acu-t wazal n ḥeggu n Lmasiḥ? Tiririyin 31

Anadi

Rechercher dans

le titre
le contenu
les mots clés
la description
Facebook