Résultats pour "aman"

de 1 à 45

Genre Titre
Aselmed di taggwa n teflest ittusmman: Aselmed n Heidelberg Aselmed - general - ... i ttwaxtaṛen (i ttufnen), s lfaṛeḥ d tamanegt igenwan (Matta 25.34). S Ṛebbi d Ṛṛuḥ...
Nekk d ayla n Sidi Ṛebbi Nekk d ayla n Sidi Ṛebbi - ... a k-iɛawen wedṛis agi, att-ttesɛuḍ laman deg Ugellid Ameqran, Sidna Ɛisa. Sidna Ɛisa Lmasiḥ,...
Awal n Sidi Ṛebbi: Lɛahd Aqdim Nekk d ayla n Sidi Ṛebbi - ... ad ttwaselken m'ara d-tas lḥemla nni n waman ara yesnegren ddunit. Xdem i yiman-ik yiwen n lbabuṛ...
Umneɣ s Sidi Ṛebbi Ababat… Nekk d ayla n Sidi Ṛebbi - ... iwakken ad inal liḥsas-nneɣ. Aɣḍas deg waman akk-d weɣrun n usmekti n Lmasiḥ d licaṛat n...
Awal ɣef teflest! Imagraden - ... imucaɣ (twareg), neɣ Liman deg Illu, d laman deg-s s yiman-is d wayen akk ixeddem. Taflest d azal...
Awanek amaynut di tefriqt! Tagejdit - ... di yal aɣaram, di yal taddart. Ma d tamdint tamaneɣt yettusemman “ Yuba”, teččuṛ tenneqlab...
Anida-tt tidett? Tagejdit - ... akkit yeɣlin di lbaṭel. Imi mazal luɣen waman. Acemma ur d-yeḍhir. Anida-tt tidett ? ar melmi...
D acu-t wazal n tzallit? Tiririt ɣef tuttriwin - ... tcuba ɣer tiɣri n terwiḥt ifuden ɣer waman, i tudert di liman.  A nqeṛṛeb ɣer Yillu yedren...
Illu d Yiwen Illu yiwen, abrid yiwen - ... Yillu. Ass wis sin n usnulfu Yefreq Yillu ger waman, yesban-d igenni. Ass wis krad n usnulfu yenna-d...
Kahin d Habil Illu yiwen, abrid yiwen - ... Yettawi-ten deg almaten yelhan, anda llan waman. Yettɛassa-ten daɣen seg iɣersiwen. Kahin, netta,...
A neḥrez asirem! Tagejdit - ... yewwi-d lḥal, a neḥrez taflest-nneɣ, laman-nneɣ di Lmasiḥ i ɣ-yellan d amsellek. D netta i...
Nnbi Nuḥ Illu yiwen, abrid yiwen - ... d iḥemmalen. Lqaɛa meṛṛa teččuṛ d aman. D affal n waman. Imdanen regglen ɣer idurar d tɣaltin....
Nnbi Musa Illu yiwen, abrid yiwen - ... yemma-s tugad ula d netta ad yettwaḍeggar s aman. Dɣa teffer-it deg uxxam tlata wagguren. Mi tuqel...
Nnbi Dawed Illu yiwen, abrid yiwen - ... asteɛfu deg almaten zegzawen, Ittawi-yi ɣer waman irsen Yettarra-d afud i terwiḥt-iw, Ittawi-yi...
Tidyanin n yezri d tid i d-iteddun Illu yiwen, abrid yiwen - ... netta “ ad ten-iseddu ɣer leɛwanṣer n waman n tudert... yerna ad sen-yeṣfeḍ akk imeṭṭawen...
Evénements Passés et Futurs Un Dieu Un Chemin - ... des siècles avant la venue de Jésus, en s'exclamant: "Tu ne permettras pas que ton Bien-Aimé voie...
1 - Tazwart Titeggarin n Lɛahd Ajdid - ... meṛṛa n Tira. Ad nadin amek yella leqrar d laman n wayen akk ɣef d-ttmeslayent Tira. Laman n wid...
I wacu rebɛa n Linǧilat? Tiririt ɣef tuttriwin - ... i wen-d-nḥekku, lameɛna nwali s wallen-nneɣ tamanegt n Lmasiḥ ". Marqus yesnejmaɛ-d amezruy d...
Amek ara yiliɣ d amasiḥi? Tiririt ɣef tuttriwin - ... n ṛṛuḥ. Tekcem-it tugdi, yuɣal ur yesɛi laman wala talwit. Lxir d ccer ttnaɣen deg-s. D acu...
Ma d tidett Lmasiḥ ibeggen-d iman-is d Ṛebbi? Tiririt ɣef tuttriwin - ... kullec illa-d yis, kullec d ayla-s. I netta tamanegt si lǧil ɣer lǧil, amin!" At Ṛuman 11:33-36. Tazwara...
Yekkat wedfel di tmurt! Tagejdit - ... Deg akken qeṣṣiḥ wedfel, deg akken ugten waman d-yeɣlin, ula d akal iseggex, armi raben ula d...
Tetteddu-d tefsut! Tagejdit - ... maylellif, Ṛṛuḥ n Yillu ittezzi sennig n waman. Inna Yillu: ad tili tafat ! Dɣa tella-d tafat....
Amek d-ttmeslayent Tira ɣef Lmasiḥ? Tiririt ɣef tuttriwin - ... Neɣ ma nuder-d tadyant-nni n “waffal n waman” di zzman n Nuḥ. D tadyant i deg d-iban wamek yeḥkem...
Tafaska n Lɛid usuref! Tagejdit - ... i yessers lebni n tidett. Iserreḥ-d i waman, yekkes fad i wulawen. « Ma yella asirem-nneɣ di Lmasiḥ...
Leslak, i wacu, seg acu? Tiririt ɣef tuttriwin - ... Ṛebbi. Yegzem daɣen uẓeṭṭa n lettkal d laman. Ger yemdanen d Ṛebbi. Ger yemdanen wway gar-sen...
Azal n ihellilen? Tiririt ɣef tuttriwin - ... deg ulawen n wid meṛṛa yettḥemmiden tamanegt n Yillu. Ssalayen di ccan-is s ihellilen-agi. Ttuɣalen-d...
Amek ara nefhem leqsed n Ṛebbi! Tiririt ɣef tuttriwin - ... n lɛehd Aqdim. Liman d usirem ! S lettkal d laman di Ṛebbi i llan teddun kra seg at Isṛail, alammi...
Ɣer tewwura n unebdu! Tagejdit - ... i wen-d-nniɣ. Yeḥya isseɣḍas imdanen deg aman, ma d kenwi, di kra n wussan a ttettwaɣeḍsem...
Yuḥenna 4: 1 - 9 Timlilit ar Tira - Linğil sɣur Yuḥenna 16
Yuḥenna 4: 10 - 15 Timlilit ar Tira - Linğil sɣur Yuḥenna 17
Yuḥenna 4: 16 - 24 Timlilit ar Tira - Linğil sɣur Yuḥenna 18
Yuḥenna 4: 25 - 30 Timlilit ar Tira - Linğil sɣur Yuḥenna 19
Yuḥenna 4: 31 - 38 Timlilit ar Tira - Linğil sɣur Yuḥenna 20
Yuḥenna 4: 39 - 42 Timlilit ar Tira - Linğil sɣur Yuḥenna 21
Yuḥenna 6: 16 - 21 Timlilit ar Tira - Linğil sɣur Yuḥenna 30
Yuḥenna 7: 37 - 39 Timlilit ar Tira - Linğil sɣur Yuḥenna 43
Yuḥenna 7: 40 - 44 Timlilit ar Tira - Linğil sɣur Yuḥenna 44
Yuḥenna 7: 45 - 53 Timlilit ar Tira - Linğil sɣur Yuḥenna 45
At Ṛuman 8:29-39 Timlilit ar Tira - Tabṛaṭ i wat Ṛuman 25
At Ṛuman 8:18-28 Timlilit ar Tira - Tabṛaṭ i wat Ṛuman 24
Amarkanti tjur Larzaq n ddunit Maacahu 7
Izem Iṛeɛɛden Tahregt 4
Tikli ɣef waman Tahregt 41
Tiɛeqqucin iɣlayen Tahregt 51
Laman Lemɛahdat n Ṛebbi 6

Anadi

Rechercher dans

le titre
le contenu
les mots clés
la description
FacebookTiktokViber