Résultats pour "iqedsen"

de 1 à 61

Genre Titre
Aselmed di taggwa n teflest ittusmman: Aselmed n Heidelberg Aselmed - general - ... Ṛebbi d Mmi-s S Ṛebbi d Ṛṛuḥ iqedsen Tazwert Asteqsi 1 : D accu i d ṭmana-k (m) (assurance)...
Nekk d ayla n Sidi Ṛebbi Nekk d ayla n Sidi Ṛebbi - ......
Ferḥeɣ imi i liɣ d ayla n Sidi Ṛebbi Nekk d ayla n Sidi Ṛebbi - ......
Ayen i gettraǧu Sidi Ṛebbi deg-i : 7 lumuṛ Nekk d ayla n Sidi Ṛebbi - ... i wiyaḍ. Tafekka-nwen d afakan n Ṛṛuḥ iqedsen.Ṛṛuḥ agi Iqedsen yella deg-wen, d Sidi...
Awal n Sidi Ṛebbi: Lɛahd Aqdim Nekk d ayla n Sidi Ṛebbi - ......
Awal n Sidi Ṛebbi: Lɛahd Ajdid Nekk d ayla n Sidi Ṛebbi - ... n Lɛahd Aqdim akk-d Lɛahd Ajdid. S Tektabin iqedsen, aqeddac n Sidi Ṛebbi ad ittuheggi, ad ilmed...
Umneɣ s Sidi Ṛebbi Ababat… Nekk d ayla n Sidi Ṛebbi - ... ? Atan wayen i d-itekken si Ṛṛuḥ iqedsen : leḥmala, lfeṛḥ, lehna, ṣṣbeṛ, lehhu, leḥnana,...
Awal ɣef teflest! Imagraden - ......
Awal ɣef Umidag Imagraden - ......
Di liman amasiḥi, yiwen n Yillu neɣ tlata? Tiririt ɣef tuttriwin - ... n Ṛṛuḥ. Imi s uweḥḥi n Ṛṛuḥ iqedsen I ɣ-d-ssebganent Tira sser yellan di tnettit n...
Amek i d-yewwi a nefhem Lmasiḥ yellan d Mmi-s n Ṛebbi? Tiririt ɣef tuttriwin - ... amasiḥi ur yesselmad ara tikta-yagi. Tira iqedsen ttmeslayent-d ɣef Mmi-s n Ṛebbi s wudem n Ṛṛuḥ....
D acu yella Ṛṛuḥ Iqedsen, d acu-t leqdic-is? Tiririt ɣef tuttriwin - ... n Tira iqedsen yettawi-d ɣef Ṛṛuḥ Iqedsen yellan s nettit-ines d Ṛṛuḥ n Ṛebbi, d Illu...
D acu-t wazal n tzallit? Tiririt ɣef tuttriwin - ... Di lebɣi n Ṛebbi i tella, yerna d Ṛṛuḥ iqedsen i yettwellihen ul n yal amdan iwakken ad iɛenni...
Tamsalt n lweqt! Tagejdit - ... d wanida i ɣer i yteddu. Ttmeslayent-d Tira iqedsen ɣef ayen yeɛnan akud d tudert i lebda. Tweḥḥint-d...
Timsirin si Tira Iqedsen Timsirin si Tira Iqedsen - ......
Asteqsi ɣef teflest? Tiririt ɣef tuttriwin - ... usnulfu. Taflest yettweḥḥi-tt-id Ṛṛuḥ iqedsen i yal teṛwiḥt ara d yemlilen d umsellek....
Illu d Yiwen Illu yiwen, abrid yiwen - ......
D acu-t yizen n Tira? Tiririt ɣef tuttriwin - ... ara nefhem izen n Tira? Tira iqedsen, ama d lɛehd ajdid ama d lɛehd aqdim, d awal d lewṣayat d...
Nnbi Dawed Illu yiwen, abrid yiwen - ... ara ɣef udem-ik,ur yi-tekess ara ṛṛuḥ-ik iqedsen.Err-iyi-d lferḥ n leslak-ik,rfed-iyi s ṛṛuḥ...
Yasuɛ-Lmasiḥ Illu yiwen, abrid yiwen - ......
Tidyanin n yezri d tid i d-iteddun Illu yiwen, abrid yiwen - ......
Illu yellan d anezmar, amek ara d-ilal si tmeṭṭut? Tiririt ɣef tuttriwin - ... zeddig, werǧin yecceḍ. S tezmert n Ṛṛuḥ iqedsen i yteddu i yesselmad i yettidir. S Ṛṛuḥ...
D acu-t wazal n ḥeggu n Lmasiḥ? Tiririt ɣef tuttriwin - ......
I wacu lmut n lmasiḥ? Tiririt ɣef tuttriwin - ... n yal amdan. Akka i yella lḥal di Tira iqedsen. Asfel n Lmasiḥ yusa-d di later d ttrika n iseflawen-nni...
Amek ara yiliɣ d amasiḥi? Tiririt ɣef tuttriwin - ... yellan deg-s, d wawal-is meṛṛa yellan d Tira iqedsen i d-yettmeslayen fell-as. Axaṭeṛ Tira meṛṛa,...
Ma d tidett Lmasiḥ ibeggen-d iman-is d Ṛebbi? Tiririt ɣef tuttriwin - ... Lmasiḥ d tin icudden ɣer wayen yellan di Tira iqedsen. Imi di Tira ara naf ayen akk i t-yeɛnan....
Lsas n liman amasiḥi Tiririt ɣef tuttriwin - ... s Ṛṛuḥ aked Lmasiḥ S Ṛṛuḥ-is iqedsen i ysedday tudert n wid akk yemnen yis. Yettḥarab...
D tidett Ḥeggu n Lmasiḥ? Tiririt ɣef tuttriwin - ... Ṛebbi, s yisem n Mmi-s aked yisem n Ṛṛuḥ iqedsen. Slemdet-asen ad xedmen ayen akk i wen-slemdeɣ,...
Adlis n Tira Iqedsen, agbur-ines? Tiririt ɣef tuttriwin - ......
Tetteddu-d tefsut! Tagejdit - ... cebḥen s tidett. Tbedd temsawa teɛdel.Di Tira iqedsen, ɣer tazawara, di Laṣel n ddunit, yura belli,...
Amek ara nɣer, a nefhem Tira? Tiririt ɣef tuttriwin - ... n Tira iqedsen mačči alamma s tmusni meqqren. Yal yiwen yezmer a d-yejbed sseg-s ayen i t-iwulmen...
Amek ara nefhem tamezgida? Tiririt ɣef tuttriwin - ... meṛṛa. D sser ameqṛan yellan di Tira iqedsen. Sser-agi yerna-d ɣef win n Lmasiḥ s yiman-is. ...
Amek nettḥussu s leḥmala n Ṛebbi? Tiririt ɣef tuttriwin - ... tezmert iwakken ur nfeččel ara. D Ṛṛuḥ iqedsen i d-ibeggnen leḥmala S lmasiḥ d Ṛṛuḥ-ines...
Amek d-ttmeslayent Tira ɣef Lmasiḥ? Tiririt ɣef tuttriwin - ... d lenbeyya Aṭas n ttebcirat i yellan di Tira iqedsen, uqbel Lmasiḥ. Nezra belli aḥric ameqran...
Tafaska n Lɛid usuref! Tagejdit - ... s tezmert d Mmi-s n Yillu i yella, s Ṛṛuḥ iqedsen, s ḥeggu-ines si ger lmegtin. ” (At Ruman...
Leslak, i wacu, seg acu? Tiririt ɣef tuttriwin - ......
Mazal anza n tefsut Tagejdit - ... ayen ẓiden ama d ayen ṛzagen. S wudem n Tira iqedsen, a nefhem belli azal n tlelli icudd aṭas...
Ayen d-iteddun; ayen yuran? Tiririt ɣef tuttriwin - ... nniḍen, d win ɣef d-tettmeslay tikta n Tira iqedsen. Linǧil s yiman-is yebna ɣef lmut d ḥeggu...
Immal n tudert Tiririt ɣef tuttriwin - ... acu kan di Tira iqedsen, yelli webrid i usirem. Tmeslayent-d Tira ɣef Yillu yeddren. Win i d-yefkan...
Azal n ihellilen? Tiririt ɣef tuttriwin - ... d wesfel-ines i leslak n yemdanen. Imi d Tira iqedsen, azal-nsen d aṣṣiweḍ n leslak i yemdanen....
Amek ara nefhem leqsed n Ṛebbi! Tiririt ɣef tuttriwin - ... si dderya n Yebṛahim. Akka i yura di Tira iqedsen belli, Yebṛahim ad yuqel d lbaraka i ddunit meṛṛa.  Iseflawen...
Ɣer tewwura n unebdu! Tagejdit - ... d asmekti, d lɛid-nni i deg d yers Ṛuḥ iqedsen ɣef inelmaden imezwura n Lmasiḥ. A d-nini d tazwara...
Amek yezdeɣ ddnub amdan? Tiririt ɣef tuttriwin - ... iqedsen qqarent-d belli di tazwara yella yettidir wemdan di talit aked Ṛebbi.  Mebla ddnub mebla...
Asteqsi ɣef lmalayek? Tiririt ɣef tuttriwin - ... ḥala imdanen i yellan s tegzi d leɛqel. Tira iqedsen ttmeslayent-d aṭas ɣef txelqiyin nniḍen,...
Tamacahutt N Leslak Campaigns - ......
Tamacahutt N Leslak Gerru n tmasiḥit - general - ......
Lecɣal 2: 1 - 13 Timlilit ar Tira - Lecɣal n ṛṛusul 4
Yuḥenna 2: 13 - 17 Timlilit ar Tira - Linğil sɣur Yuḥenna 10
Yuḥenna 2: 18 - 25 Timlilit ar Tira - Linğil sɣur Yuḥenna 11
Yuḥenna 14: 15 - 21 Timlilit ar Tira - Linğil sɣur Yuḥenna 83
Yuḥenna 14: 22 - 26 Timlilit ar Tira - Linğil sɣur Yuḥenna 84
Yuḥenna 14: 27 - 31 Timlilit ar Tira - Linğil sɣur Yuḥenna 85
Yuḥenna 16: 1 - 11 Timlilit ar Tira - Linğil sɣur Yuḥenna 91
Yuḥenna 16: 12 - 16 Timlilit ar Tira - Linğil sɣur Yuḥenna 92
Lecɣal 21: 27 - 33 Timlilit ar Tira - Lecɣal n ṛṛusul 91
Lecɣal 21: 34 - 40 Timlilit ar Tira - Lecɣal n ṛṛusul 92
At Ṛuman 8:1-8 Timlilit ar Tira - Tabṛaṭ i wat Ṛuman 22
At Ṛuman 8:9-17 Timlilit ar Tira - Tabṛaṭ i wat Ṛuman 23
Iɣes n temtunt Maacahu 37
Tira Iqedsen Tiririyin 1
D acu yella Ṛṛuḥ Iqedsen, d acu-t leqdic-is? Tiririyin 15

Anadi

Rechercher dans

le titre
le contenu
les mots clés
la description
Facebook