Résultats pour "lac"

de 1 à 35

Genre Titre
Aselmed di taggwa n teflest ittusmman: Aselmed n Heidelberg Aselmed - general - ... ignni d lqaɛa d w ayen yellan d-yes s wullac, i ttḥadar i ttḥareb fellas-n ar-asa , yeḥkem fellas-n...
Umneɣ s Sidi Ṛebbi Ababat… Nekk d ayla n Sidi Ṛebbi - ... n liser yerna a nefsi afus-nneɣ ɣer wiyaḍ. Ulac taxelqit di ddunit meṛṛa ama d ayen ttwalint...
Awal ɣef Umidag Imagraden - ... leḥmala, imi yefka tudert-is fell-aneɣ”. Ulac azal n leḥmala icuban neɣ yugaren tayri n umidag....
Imɣaren d wassa Awal ɣef Umezruy...! - ... Tira i d azal amezwaru, i d lsas i liman. Ayagi ulac deg-s ccek. D acu kan, ger leqraya n Tira d wayen...
Di liman amasiḥi, yiwen n Yillu neɣ tlata? Tiririt ɣef tuttriwin - ... Ur yesɛi tilisa ur yesɛi acrik neɣ amɛawen. Ulac i s-izemren, kullec yella ddaw leḥkem-is d tezmert-is....
Amek i d-yewwi a nefhem Lmasiḥ yellan d Mmi-s n Ṛebbi? Tiririt ɣef tuttriwin - ... ara d-ilalen ad ittusemmi Mmi-s n Ṛebbi.” Ulac win d-ilulen akka am Lmasiḥ. S Ṛṛuḥ iqedsen...
Anida-tt tidett? Tagejdit - ... a nekemmel a neskiddib fell-as yal ass...  Ulac tamurt, timeṭṭi, neɣ agdud i zemren ad innefli...
D acu-t wazal n tzallit? Tiririt ɣef tuttriwin - ... d leɛfu axaṭeṛ d imednuben i nella, ulac win yuklalen ad iqeṛṛeb zdat Sidi Ṛebbi. Ṛṛuḥ...
Tamsalt n lweqt! Tagejdit - ... netta yetɛeddi am waḍu. Ulac win izemren a t-yelḥeq. Neẓra daɣen tudert n wemdan tcud ɣer wazal...
Illu d Yiwen Illu yiwen, abrid yiwen - ... di yal amkan di yal lawan. Yeqqar-d Yillu, ulac win izemren ad yeffer fell-as. Ṛebbi yettili di yal...
Nnbi Musa Illu yiwen, abrid yiwen - ... Yella di Tira : " Immuqel yal tama, akken iwala ulac win yellan, yenɣa amaṣri-nni ". Mi yesla Ferɛun...
Nnbi Icɛaya Illu yiwen, abrid yiwen - ... uqeddac-agi "? Gret tamawt ɣer teskant-is: Ulac di ṣṣifa-s ayen ɣef ara rsent wallen; Ḥeqqren-t...
Yasuɛ-Lmasiḥ Illu yiwen, abrid yiwen - ... ara ɣ-d-ibeggnen taɣara n Yillu, axaṭeṛ ulac deg-s abekkaḍ. Ad yili d win ara ɣ-iṣṣren...
Tidyanin n yezri d tid i d-iteddun Illu yiwen, abrid yiwen - ... nnbi Icɛaya, yenna-d: " Nekk d Illu, yerna ulac i ycuban yur-i;a d-berrḥeɣ si tazwara s wayen...
Adam et Eve Un Dieu Un Chemin - ... une de ses côtes et referma la chair à sa place. De cette côte, Dieu forma une femme qu'il mena vers...
Le prophète Abraham Un Dieu Un Chemin - ... le bélier, et l'offrit en sacrifice à la place de son fils. Le bélier était un remplaçant, il prit...
Le prophète Moïse Un Dieu Un Chemin - ... deux boucs : un bouc devait prendre la place du peuple et son sang versé couvrait les péchés du peuple...
Jésus-Christ Un Dieu Un Chemin - ... acceptables à Dieu. Car il est mort à notre place, ayant subi le châtiment qui devrait tomber sur...
Amussu n yegduden! Tagejdit - ... zik ar tura, ulac agdud neɣ lǧens ur d neǧǧi later-is deg umezruy. Ama s trad, ama s tmusni d wesnulfu....
D irumyen kan i d imasiḥiyen? Tiririt ɣef tuttriwin - ... akken bɣun ilin, si yal lǧens si yal tasuta. Ulac lxilaf ger yemdanen zdat Lmasiḥ. S kra n win yumnen...
I wacu uggtent deyyanat? Tiririt ɣef tuttriwin - ... amdan yettnadi ad yamen! Ulac amdan di ddunit, si sik ar tura, ur nuzzel ara ɣer ddin. Yalukan a t-id...
Asmekti Tagejdit - ... tegrawliwin. Akken neqqaṛ s teqbaylit, " Ulac ticṛaḍ mebla idammen ". Amezruy daɣen a ɣ-yesselmed...
I wacu lmut n lmasiḥ? Tiririt ɣef tuttriwin - ... n Ṛebbi! Tira qqarent-d belli ulac ssmaḥ n ddnub mebla tazla n idammen. S wesfel n idammen ara...
Ma d tidett Lmasiḥ ibeggen-d iman-is d Ṛebbi? Tiririt ɣef tuttriwin - ... tezdeg d tmusni. Leɛqel-ines yennekmalen i deg ulac akk kra n lexṣaṣ. Iɛac ger yemdanen mebla...
Tamettant n unaẓur Tagejdit - ... am umɣar, d argaz neɣ d tameṭṭut, ulac win ur nḥerw ara, ur neḥzin ara s lmut n Crif Xeddam. Isefra...
D Lmasiḥ kan i d abrid? Tiririt ɣef tuttriwin - ... : “D nekk i d abrid, tidett aked tudert. Ulac win izemren ad yas ɣer Baba Ṛebbi mebla yis-i.”...
Amek nettḥussu s leḥmala n Ṛebbi? Tiririt ɣef tuttriwin - ... tebɣu tili. Telha neɣ diritt. Axaṭeṛ ulac i yzmren a ɣ-ifreq ɣef leḥmala n Ṛebbi. Netta...
Amek ara d-nerbeḥ ṛṛeḥma n Yillu? Tiririt ɣef tuttriwin - ... Mebla leɛfu d ssmaḥ i d-yewwi Lmasiḥ, ulac tifrat. Ulac leslak. Axaṭeṛ ddnub yeɣleq tiwwura...
Axeddam yuklal lexlaṣ-is 1 Maacahu 27
Axeddam yuklal lexlaṣ-is 2 Maacahu 28
Assareḥ Tahregt 22
Asif n tudert Tahregt 52
Noël Tahregt 55
Lḥu adawiḍ, qim ulac Tahregt 70
Di tlemast n lḥars Tahregt 79

Anadi

Rechercher dans

le titre
le contenu
les mots clés
la description
Facebook