Résultats pour "tafat"

de 1 à 107

Genre Titre
Ayen i gettraǧu Sidi Ṛebbi deg-i : 7 lumuṛ Nekk d ayla n Sidi Ṛebbi - ... tt-ttaftilt yettwellihen iḍarren-iw, tt-ttafat yettnewwiṛen abrid-iw. (Ahellil 119.105) 36. D anta-wen...
Umneɣ s Sidi Ṛebbi Ababat… Nekk d ayla n Sidi Ṛebbi - ... (At Filibus 3.21) Sidi Ṛebbi a d-ifeǧǧeǧ tafat-is ɣef iqeddacen-is, yerna ad ḥekmen yid-es...
Awal ɣef teflest! Imagraden - ... ur nettissin. Lamaɛna taflest d azarag-nni n tafat icceɛcɛen deg ul, yessaɣ tafat, d ttbut i terwiht...
Awal ɣef Tira..! Imagraden - ... nniḍen d wadlisen nniḍen, “Awal” d tafat d lefnar i wemdan. D Awal yeddren i d-yettaken tudert. Awal...
Awal ɣef Umidag Imagraden - ... n Yillu, d amkan i deg d ibeggen iman-is s tafat. S wesfel n Mmi-s ɣef umidag. Ayagi a ɣ-yeṣṣiweḍ...
Di liman amasiḥi, yiwen n Yillu neɣ tlata? Tiririt ɣef tuttriwin - ... tidett, d tilawt. D ayen d-yuran, iban am tafat, deg Adlis n Tira Iqedsen. Di lɛehd aqdim aked lɛehd...
D acu yella Ṛṛuḥ Iqedsen, d acu-t leqdic-is? Tiririt ɣef tuttriwin - ... iqedsen di tudert n wemdan? Yemmal-d abrid s tafat. Imi ɣlin akk yemdanen di ṭṭlam n ddnub. Deg...
Taflest tamasiḥit di Tmazɣa Awal ɣef Umezruy...! - ... lqed, banet-d di leqṛun imezwura. Am akken d tafat s uḥaǧǧaǧu-nsen meqqren ara yecceɛcɛen ɣef...
Awanek amaynut di tefriqt! Tagejdit - ... d wezref. Ass-agi yeffeɣ leɛtab-is ɣer tafat. Tbedd tegduda n Wenẓul n Ssudan. Amennuɣ n weɣref-agi,...
Timsirin si Tira Iqedsen Timsirin si Tira Iqedsen - ... s umata    Tamsirt 2 - Tikli di tafat    Tamsirt 3 - Lerẓaq n umasiḥi    Tamsirt...
Asteqsi ɣef teflest? Tiririt ɣef tuttriwin - ... yuɣal d ajdid. Tudert-is akkit ad tenbeddal s tafat n Ṛṛuḥ iqedsen. " Kullec ad yuqel d ajdid...
Illu d Yiwen Illu yiwen, abrid yiwen - ... amezwaru n usnulfu Yenna-d Yillu: " Ad tili tafat ! " Imiren kan tecceɛceɛ-d tafat di tlemmast n...
Nnbi Icɛaya Illu yiwen, abrid yiwen - ... i d-yefka nnbi iban am tafat. Yezga-d, yerna ulac deg-s ccek. Aglam-agi yeɛna Lmasiḥ. Axaṭeṛ,...
Tidyanin n yezri d tid i d-iteddun Illu yiwen, abrid yiwen - ... ara yiḍ; ur ttiḥwiǧin ara abellar neɣ tafat, axaṭeṛ d Ṛebbi ara sen-yefken tafat. Yerna...
Illu yellan d anezmar, amek ara d-ilal si tmeṭṭut? Tiririt ɣef tuttriwin - ... ɣur-s di Lmasiḥ. Iɛac yid-s, yella-yas d tafat, d ameksa, yeṛẓa zdat-s asalu, injeṛ-as-d abrid...
Taflest d yidles! Tagejdit - ... !" Nebɣa s weḍris-agi, a d-necɛel kra n tafat ɣef lameṛ n teflest d yidles. D aɣbel i yzemren...
I wacu rebɛa n Linǧilat? Tiririt ɣef tuttriwin - ... i ɣef d-nemmeslay yakan, iwakken ad yessiɣ tafat nniḍen i s ara nefhem azal n Lmasiḥ d tidett...
Ma d tidett Lmasiḥ ibeggen-d iman-is d Ṛebbi? Tiririt ɣef tuttriwin - ... Deg-s i tella tudert; tudert-agi tella d tafat i yemdanen. " Yuḥenna 1: 1-4. Lmasiḥ d "Win Yellan...
Yekkat wedfel di tmurt! Tagejdit - ... ɣef kullec. Akken yura deg Hellilen: Yesbur tafat am ubidi, iḍleq igenwan am wahin !Yesbedd lebṛuj-is...
Tetteddu-d tefsut! Tagejdit - ... ittezzi sennig n waman. Inna Yillu: ad tili tafat ! Dɣa tella-d tafat. Iwala Yillu tafat telha, dɣa...
Ayen d-iteddun; ayen yuran? Tiririt ɣef tuttriwin - ... a t-nraju s talwit, s liman. Yessa-ɣ-d Lmasiḥ tafat. “D abrid, d tidett, d tudert”. S ḥeggu-ines...
Amek ara d-nerbeḥ ṛṛeḥma n Yillu? Tiririt ɣef tuttriwin - ...    Ayen i s iɛuhed Ṛebbi imdanen iban am tafat. Ma neqbel Lmasiḥ d amsellek, numen s wayen yexdem...
Asteqsi ɣef lmalayek? Tiririt ɣef tuttriwin - ... yuran yettujerden s tilawt. D acu kan, iban am tafat talit llan lmalayek d leqdic-nsen d ugama-nsen....
Yuḥenna 8: 12 - 20 Timlilit ar Tira - Linğil sɣur Yuḥenna 47
Arraw n tafat I tlawin 12
Nukni d arraw n tafat Talwit 5
At Ṛuman 13:8-14 Timlilit ar Tira - Tabṛaṭ i wat Ṛuman 37
Talalit Azal-iw nekk s tmeṭṭut 1
Aseggas ajdid Azal-iw nekk s tmeṭṭut 2
Adawi n ccbaḥa Azal-iw nekk s tmeṭṭut 3
La Manucure Azal-iw nekk s tmeṭṭut 4
La Pédicure Azal-iw nekk s tmeṭṭut 5
Berru Azal-iw nekk s tmeṭṭut 6
Tilelli Azal-iw nekk s tmeṭṭut 7
Lḥebs Azal-iw nekk s tmeṭṭut 8
At Ifasus 5.15-24 Timlilit ar Tira - Tabṛaṭ i wat Ifasus 10
At Ifasus 5.1-14 Timlilit ar Tira - Tabṛaṭ i wat Ifasus 9
Tasulya (Zzwaǧ) Azal-iw nekk s tmeṭṭut 9
Lɛid n usuref Azal-iw nekk s tmeṭṭut 10
Tugdi Azal-iw nekk s tmeṭṭut 11
Tameɣra n tmeṭṭut Azal-iw nekk s tmeṭṭut 12
Ayen iteddun Azal-iw nekk s tmeṭṭut 13
Tismin Azal-iw nekk s tmeṭṭut 14
Aseḥseb s yetran Azal-iw nekk s tmeṭṭut 15
Lemtul Azal-iw nekk s tmeṭṭut 16
Aẓumu Azal-iw nekk s tmeṭṭut 17
Lemri Azal-iw nekk s tmeṭṭut 18
Tukci n idammen Azal-iw nekk s tmeṭṭut 19
Tudert n Lmasiḥ "Mass Yecwa" Maacahu 1
Aselmed n Lmasiḥ Timuccuha? Maacahu 2
Tixsi iɛerqen Maacahu 3
Asamari yelhan (1) Maacahu 4
Asamari yelhan (2) Maacahu 5
Agerruj yeffren Maacahu 6
Amarkanti tjur Larzaq n ddunit Maacahu 7
Aqcic I d-yuɣalen ɣer bab-s (1) Maacahu 8
Aqcic I d-yuɣalen ɣer bab-s (2) Maacahu 9
Tafat n ddunit Maacahu 10
Sin n iqeddacen yesɛan tlaba Maacahu 11
Lemtel n win izerrɛen Maacahu 12
Lemtel n tlata iqeddacen Maacahu 13
Ccrab ajdid Maacahu 14
Lemtel n uɛeqqa n uxardel Maacahu 15
Lemtel n ucebbak Maacahu 16
Lebni iṣeḥḥan Maacahu 17
Sin n irgazen igttwalasen iṣurdyen (1) Maacahu 18
Sin n irgazen igttwalasen iṣurdyen (2) Maacahu 19
Taǧǧalt d lqaḍi Maacahu 20
Lemtel n wemkan amezwaru Maacahu 21
Lemtel n ufarizi d umekas Maacahu 22
Bab n wexxam (1) Maacahu 23
Bab n wexxam (2) Maacahu 24
Asefrak axedaɛ (1) Maacahu 25
Asefrak axedaɛ (2) Maacahu 26
Axeddam yuklal lexlaṣ-is 1 Maacahu 27
Axeddam yuklal lexlaṣ-is 2 Maacahu 28
Taluft Akk-d yiwen 1 Maacahu 29
Taluft Akk-d yiwen 2 Maacahu 30
Ixeddamen imcumen n tfeṛṛant 1 Maacahu 31
Ixeddamen imcumen tfeṛṛant 2 Maacahu 32
Tabburt Iḍeyqen 1 Maacahu 33
Tabburt Iḍeyqen 2 Maacahu 34
Ameddakel Iḥwaǧǧen 1 Maacahu 35
Amddakwel Iḥwaǧǧen 2 Maacahu 36
Iɣes n temtunt Maacahu 37
Lemtel n tɛeqquct Maacahu 38
Imɣi yettwaqelɛen 1 Maacahu 39
Imɣi yettwaqelɛen 2 Maacahu 40
Lemtel n uẓekkun 1 Maacahu 41
Lemtel n uẓekkun 2 Maacahu 42
Aqeddac ițɛawazen 1 Maacahu 43
Aqeddac ițɛawazen 2 Maacahu 44
Laɛẓar d umeṛkanti 1 Maacahu 45
Laɛẓar d umeṛkanti 2 Maacahu 46
Lemtel n inebgawen 1 Maacahu 47
Lemtel n inebgawen 2 Maacahu 48
Ameksa iɛezlen ulli ɣef tɣeṭṭen Maacahu 49
Tigejdit akwed uxeclaw Maacahu 50
Lebni n lbeṛǧ Maacahu 51
Taggara n wahil Maacahu 52
Idrimen Azal-iw nekk s tmeṭṭut 23
Anṭirniṭ Azal-iw nekk s tmeṭṭut 24
Axṣar Azal-iw nekk s tmeṭṭut 26
Lehlak Azal-iw nekk s tmeṭṭut 27
Afenner Azal-iw nekk s tmeṭṭut 28
Rrbeḥ Azal-iw nekk s tmeṭṭut 29
Tamaḥeqranit Azal-iw nekk s tmeṭṭut 30

Anadi

Rechercher dans

le titre
le contenu
les mots clés
la description
Facebook