Résultats pour "tamasiḥit"

de 1 à 11

Genre Titre
Aselmed di taggwa n teflest ittusmman: Aselmed n Heidelberg Aselmed - general - ... iwɛed w awal n tudert, akk d imagraden taflest tamasiḥit tameɣdant. Yuḥenna 20.31 Matta 28.20 Asteqsi 23 :...
Umneɣ s Sidi Ṛebbi Ababat… Nekk d ayla n Sidi Ṛebbi - ... Ṛebbi Ṛṛuḥ Iqedsen, akk-d tudert-nneɣ tamasiḥit. 95. Yiwen n Ṛebbi kan i gellan ! Acuɣer...
Di liman amasiḥi, yiwen n Yillu neɣ tlata? Tiririt ɣef tuttriwin - ... n tugget n yemdanen ɣef ayen yeɛnan taflest tamasiḥit. D liman s yiwen n Ṛebbi. D Illu yeddren,...
Taflest tamasiḥit di Tmazɣa Awal ɣef Umezruy...! - ... iwakken a d-inin amek i d-tuɣ aẓar teflest tamasiḥit n ddunit meṛṛa, ladɣa tin n Utaram, si...
Timsirin si Tira Iqedsen Timsirin si Tira Iqedsen - ......
Illu yellan d anezmar, amek ara d-ilal si tmeṭṭut? Tiririt ɣef tuttriwin - ... si tmeṭṭut ? D yiwen seg adrigen n teflest tamasiḥit. Imi Tira Iqedsen hedrent-d ɣef Yillu i...
D acu-t wazal n ḥeggu n Lmasiḥ? Tiririt ɣef tuttriwin - ... i ɣelben lmut! D wagini i d sser n teflest tamasiḥit. Di lawan-nni, amenkud n Ṛṛuman d uzzal,...
1 - Tazwart Titeggarin n Lɛahd Ajdid - ... aẓar di talsa, deg umezruy. Degmi Taflest tamasiḥit tṛeṣṣa deg umezruy, di tudert n yemdanen. Tidett...
5 - Tira d later n Bulus Titeggarin n Lɛahd Ajdid - ... yeǧǧa-d aṭas n tiktiwin d uselmed n teflest tamasiḥit, yerna s tira-ines daɣen i yettunefk lsas...
Tafaska n Lɛid usuref! Tagejdit - ... 15 :17). Kullec ad irab ɣer lsas. Taflest tamasiḥit ur tseɛɛu ara leqrar d wazal. D lexyal n tebḥirt....
At Ifasus 5:25-33 Timlilit ar Tira - Tabṛaṭ i wat Ifasus 11

Anadi

Rechercher dans

le titre
le contenu
les mots clés
la description
Facebook