Résultats pour "taqdimt"

de 1 à 4

Genre Titre
Umneɣ s Sidi Ṛebbi Ababat… Nekk d ayla n Sidi Ṛebbi - ... ? Anɛam, s lmut-is i temmut ṭṭbiɛa-inu taqdimt. Ayagi yebɣa a d-yini belli tura ccehwa n tnefsit-iw...
Inelmaden Imezwura Awal ɣef Umezruy...! - ... a neɛqel, akk ttebcirat yellan di temsissit taqdimt, d tid ara yettwakemlen di Lmasiḥ. Axaṭer ayen...
Amek ara nɣer, a nefhem Tira? Tiririt ɣef tuttriwin - ... deg-s. Yettawi-d aṭas ɣef umezruy d teglest taqdimt. Nezmer a d-nini belli kra n tmusni n umezruy...
At Ifasus 4:17-31 Timlilit ar Tira - Tabṛaṭ i wat Ifasus 8

Anadi

Rechercher dans

le titre
le contenu
les mots clés
la description
Facebook