Résultats pour "taswiɛt"

de 1 à 13

Genre Titre
Aselmed di taggwa n teflest ittusmman: Aselmed n Heidelberg Aselmed - general - ... n Ṛebbi ? Ad tesɛuḍ ṣbbaṛṛ di yal taswiɛt (Rom 5.3; Jacques 1.3; Job 1.21), ɛqel di...
Umneɣ s Sidi Ṛebbi Ababat… Nekk d ayla n Sidi Ṛebbi - ... m'ara neɣleḍ yerna a ɣ-iɛiwen di yal taswiɛt. Lmuqeddem ameqran i nesɛa mačči d win ur nezmir...
D acu-t wazal n tzallit? Tiririt ɣef tuttriwin - ... ṛṛeḥma-ines meqqren. Di yal ass, di yal taswiɛt, a nqeṛṛeb ɣur-s s wul, s lemqadra. Taẓallit...
Taflest d yidles! Tagejdit - ... Imi neẓra acḥal umgarad i d-yettilin di yal taswiɛt i deg nettmeyyiz deg ayen yeɛnan lumur n teflest...
Asmekti Tagejdit - ... tbedd yal tamurt. D amennuɣ n yal ass. N yal taswiɛt d yal lǧil. Neẓra kan, amek ara yekker wugdud...
Tetteddu-d tefsut! Tagejdit - ......
Amek nettḥussu s leḥmala n Ṛebbi? Tiririt ɣef tuttriwin - ... deg-nneɣ usirem d ssber i s ara nqabel yal taswiɛt. Leḥmala n Ṛebbi a nḥus yis, di yal taswiɛt...
Azal n ihellilen? Tiririt ɣef tuttriwin - ... d ixemmimen, d lehna neɣ d ṭrad. Di yal taswiɛt tiẓilla n ihellilen deɛɛunt ɣer leslak ara...
Amek ara nefhem leqsed n Ṛebbi! Tiririt ɣef tuttriwin - ... Ṛebbi. D Yebṛahim aked wiyyiḍ. Alamma d taswiɛt i deg ara d-iban Lmasiḥ, ass mi ara d ilal....
Ɣer tewwura n unebdu! Tagejdit - ... llan nnejmaɛen inelmaden deg yiwen n wamkan, taswiɛt kan, yekka-d yiwen n lḥess ameqqran seg igenni...
Amek yezdeɣ ddnub amdan? Tiririt ɣef tuttriwin - ... d leɛqel. Yefka-yas a d yidir di tezdeg. Yal taswiɛt yettidir aked Ṛebbi, di leɛnaya-ines. Ayen...
Amek ara d-nerbeḥ ṛṛeḥma n Yillu? Tiririt ɣef tuttriwin - ... yuzzlen d asfel ad ssirden ddnub n wemdan taswiɛt i deg ara yeqbel asfel-nni i tudert-is d leslak-is....
At Ifasus 6:18-24 Timlilit ar Tira - Tabṛaṭ i wat Ifasus 14

Anadi

Rechercher dans

le titre
le contenu
les mots clés
la description
Facebook