Résultats pour "tawacult"

de 1 à 8

Genre Titre
Ayen i gettraǧu Sidi Ṛebbi deg-i : 7 lumuṛ Nekk d ayla n Sidi Ṛebbi - ... tigecrar zdat Sidi Ṛebbi, Ababat, seg-s mkul tawacult att-teqbel Isem-is. (At Ifasus 3.15) Wid akk...
Anida-tt tidett? Tagejdit - ... lmut n Lwennas, d imelsa deg wezlu-agi. Ama d tawacult n Lwennas Matub, ama d lɣaci akkit d-yusan...
Tamsalt n lweqt! Tagejdit - ... meṛṛa. Di tudert n yal amdan d yal tawacult, d aḥebbar ɣef uxeddim, kullec ɣlay di ssuq. Ɣas...
Nnbi Nuḥ Illu yiwen, abrid yiwen - ... yemdel Yillu tawwurt n ufniq. Nuḥ, tawacult-is d iɣersiwen-nni atnan tura daxel n wefniq. Wid akk...
Amek ara nefhem tamezgida? Tiririt ɣef tuttriwin - ... n wegdud di liman d leḥmala n Lmasiḥ. D tawacult n Lmasiḥ yesbed s wesfel-ines fell-as, s leḥmala...
Tawacult y umen-en s ɛisa I tlawin 9
At Ifasus 5:25-33 Timlilit ar Tira - Tabṛaṭ i wat Ifasus 11
Tamaḥeqranit Azal-iw nekk s tmeṭṭut 30

Anadi

Rechercher dans

le titre
le contenu
les mots clés
la description
Facebook