×

Avertissement

JUser::_load : impossible de charger l'utilisateur ayant l'ID 905

Asteqsi ɣef teflest?Amek i tettnerni teflest deg ul n yal amdan?

Azal amezwaru n liman d lmasiḥ s yiman-is. Yis ara yamen yal amdan yernu ad yessers lettkal-is deg-s, deg awal-is d laɛanaya-ines. Liman ad yeẓẓu deg ul n wemdan s ṛṛeḥma n Ṛebbi. D tikci n igenwan. Abrid n liman, d abrid aked Lmaṣih yellan d Ssid d amsellek. Ad yemlil wemdan s leḥmala d ṭṭmana yellan di Lmaṣiḥ. Ṭṭmana d lettkal di leslak d leɛfu n ddnubat. D lmasiḥ, s wesfel-ines ɣef umidag, s ḥeggu-ines si ger lmegtin, i s-d-yewwi lḥal a namen, a nessers lettkal-nneɣ deg-s.

D Ṛebbi i d-yettarran deg ulawen, amek ara neɛqel win akken yellan d ameksa ɣef terwiḥin-nneɣ. Yal tarwiḥt tcuba ɣer wulli-nni yettnadin ɣef umeksa-ines. Degmi, abrid-nneɣ n teflest, d tikli deffir umeksa-nneɣ yellan d Lmasiḥ. A nsel i ṣṣut-is, a t-neɛqel. D nnehtat n teflest. D asirem-nneɣ ɣer ɣur-s, ɣer leɛnaya d leɛfu. Yura-d di Linǧil n Yuḥenna: " Tajlibt teṭṭafaṛ-it... ( teṭṭafaṛ ameksa-ines) tɛeqqel ṣṣut-is ". Yura-d daɣen: " Nekk ssneɣ ulli-inu, nutenti daɣen ssnent-iyi ". Yuḥenna 10: 4 aked 14.

Tudert di liman d ayen yettnernin yettimɣuren deg ul n yal amdan i tsuma ṛṛeḥma n Yillu. Ad nini ɣer lsas-is, taflest d liman n wul, seg ul. D ttbut i d-yettasen ɣer wul n wemdan sɣur Ṛebbi. Ur yelli si tusna neɣ d kra n usnulfu. Taflest yettweḥḥi-tt-id Ṛṛuḥ iqedsen i yal teṛwiḥt ara d yemlilen d umsellek. A ttili teflest d timlilit-nni ara ibedlen tudert n wemdan. Mi ara d yekcem liman di tudert n wemdan, ad yuɣal d ajdid. Tudert-is akkit ad tenbeddal s tafat n Ṛṛuḥ iqedsen. " Kullec ad yuqel d ajdid ". (2 Kur 5. 17).

Liman, s wazal nniḍen, yettidir yerna yettnerni s tezmert n Wawal yeddren, yellan d Awal  n Ṛebbi. Mi ara nsel i Wawal-is, yellan d lewṣayat-is, d tiɣri i leslak d usirem. D Tira iqedsen i d-ibeggnen tidett n Lmasiḥ. Deg-sent ara neɛqel tabṛatt n leslak. Liman-nneɣ imi i cudd ɣer Lmasiḥ, nessway-it s leqṛaya n Tira d lefhama-nsent. Liman-nneɣ di Lmasiḥ, Tira meṛṛa d Lmasiḥ i ɣef d-ttmeslayent. A d-nini ihi, liman netta yebna ɣef ayen i ɣ-yewɛed Yillu di Tira-ines. D lemɛahda i leslak.


Commentaires (3)


(Unknown) - 2011-08-24 22:05

merci, cet article m'aide à bien comprendre le sujet de la foi.


() - 2011-08-24 11:47

azul a Jugurta,

Nessarem tufid ayen k-iwulmen di leqraya n wedris-agini.

ar tufat


(Unknown) - 2011-08-24 10:27

azulPour ajouter un commentaire il faut être membre du site