D irumyen kan i d imasiḥiyen?Asteqsi-agi icud ɣer umezruy unṣib i yersen s iduba d imagrayen d-yellan si zik. Am akken timura d yegduden n wanẓul, ladɣa timnaḍin n usamar d tid n tefriqt ugafa d sseḥra, nutenti teddunt s ddeyyana tineslemt, mada gella d tid n ugafa d utaram s umata, nutenti ad ilint kan d timasiḥiyin. Yella-d wudem-agi n tmuɣli am akken s wakka i tetteddu dunnit.

Yal lǧens s ddin-is !

Nezmer a d-nini, d ttagi i d sebba armi, mara nsel i yemdanen deg umeday, ad ilin d izayriyen neɣ d iɛraben, umnen s Lmasiḥ, tetteṭfaɣ lwehma. Axaṭeṛ, nuɣ tanumi nsel, yal agdud, yal tamurt s ddin-is. Akka i tefra si zik. Aṛumi d amasiḥi, ma d amazigh, neɣ albaɛd si tmura n waɛraben, n wanzul, netta ad yili kan d ineslem. Tegzem, tefra. Yal wa ad yaɣ amkan-is, yal wa s ddin-is. Ansi i d-yekka waya?

Yewwi-d lḥal a nefṛez d acu i d lsas d yeswi n yal liman. Neɣ ayen icudden ɣer ddin. Amezruy yebna s tikli n yegduden d iduba, si zik. Tuggett n tmura sbeddent azalen n leḥkem d ttmeṭti ɣef lsas n ddin. Degmi i ɣ-d-yeqqim ar ass-a weɛzal-agi ger leǧnas, d aɛzal yebnan ɣef lumur n ddin, s umata.

Nwala daɣen amek kra n tmura, ger-asent tid i wumi neqqar timura titrarin, nutenti sbeddent deg iṣuḍaf-nsent talakt. Anamek n talakt, d beṭṭu-nni yellan ger wayen yeɛnan tasertit, d wayen yeɛnan lumur n ddin. Ama d tasertit ama d taɣuri, deg-sent azal n talakt. Aṭas si tmura-agi ass-agi, teddunt kan s tsertit n udabu-nsent, mačči s ddin. Imezdaɣ n tmura-agi, ɣur-sen tilelli ad amnen s ddin ara xtiren, neɣ ur ttamnen ara. Imi tinettit n tmura-agi mačči d tin yebnan ɣef temsal n ddin.

Leslak yettunefk-d i talsa meṛṛa, i yal lǧens !

Ihi, tamsalt n liman di Ṛebbi, di Lmasiḥ, mačči d tin arra ncud ɣer iṛumyen neɣ ɣer kra n wazal nniḍen. Lmasiḥ s yiman-is illul-d si tmurt n Faleṣtin! Di Bitlḥem ! Aselmed-ines yettawi-d ɣef liman di Ṛebbi, d ubeddel n tudert. Ur yessawal ara i wesbeddi n kra n ddin neɣ n yidles. Lmasiḥ yusa-d ɣer leslak n yemdanen akken bɣun ilin, si yal lǧens si yal tasuta. Ulac lxilaf ger yemdanen zdat Lmasiḥ. S kra n win yumnen yis ad ittusellek s liman.

Liman di Lmasiḥ d azal ur nesɛi ara tilisa ger yegduden d idelsan. Iɛuhed Ṛebbi ad isellek imdanen si yal lǧens, si yal tutlayt, si yal adrum n dunnit. Lmasiḥ yusa-d ɣer yemdanen n dunnit meṛṛa. Talsa meṛṛa, si Adem aked Ḥewwa, teɣli di ddnub. D wagi i d aɣbel n dunnit. D ddnub i d aɣbel n yal amdan. Lmasiḥ d izimer-nni i d yefka Yillu d asfel ɣef ddnub n yemdanen. S idammen-is yeṣfan ad yessired yal ddnub i yal amdan. D wagi i d azal n tidett n liman. D azal icudden srid ɣer Yillu.

Liman amasiḥi, mačči d liman n iṛumyen kan, neɣ n kra n lǧens kan. D liman s leslak, s lemɛahda n Ṛebbi i yal amdan.