Amek ara yiliɣ d amasiḥi?Awal-agi n umasiḥi icud yer yisem n Lmasiḥ s yiman-is. Si tazwara ttusemman inelmaden imezwura s yisem-agi, d imasiḥiyen, deg adlis n Lecɣal n yemcegɛen. D wid i ten iwalan amek ttabaɛen Lmasiḥ d uselmed-ines, i sen yefkan isem-agi. A naf a yagi deg Adlis-agi i d nebder, deg ixf wis 11 taseddart tis 26.

Amdan yumnen s Lmasiḥ d win icudden ɣur-s s teflest, s liman, s wul-is s ixemmimen-is d tudert-is meṛṛa. Ad yamen s Lmasiḥ, s wayen akk yexdem d wayen akk yesselmad d lewṣayat-ines.

Tadukli aked Lmasiḥ !

Lebɣi-is d akken a t-yissin s timmad-is, s Ṛṛuḥ yellan deg-s, d wawal-is meṛṛa yellan d Tira iqedsen i d-yettmeslayen fell-as. Axaṭeṛ Tira meṛṛa, lmeqsud-nsent d Lmasiḥ s timmad-is, d lmut-is ɣef umidag aked ḥeggu-ines si ger lmeggtin. D asfel yeddren i leɛfu n ddnubat, i wbeddel n tikli di tudert n yal amdan.

Tamusni n Lmasiḥ, tikli deg ubrid-is, d liman-nni ara yamen yis yal amdan, ad a s-yili d amsellk i terwiḥt-is. Ad iɛic yid-s, ad yennerni deg Awal-is, di Ṛṛuḥ-is. Ad a s-yili d ameksa s tidett ɣef teṛwiḥt-is. Ad yessers akk lettkal-ines deg-s, di yal tama n tudert-is.

Liḥala n wemdan !

Di Tira iqedsen yura belli, Sidi Ṛebbi ixleq-d amdan ɣer ṣṣifa-ines. Yefka-yas tigzi d ccbaḥa d tmusni. Later n Yillu yettbin-id deg ayen akk yelhan yefkan sser i talsa.

D acu kan, d taɣert n wul n wemdan, d ddnub i deg yeɣli, i t-yerran yebɛed ɣef tudert-nni zeddigen i sd-yefka Yillu di tazwara. Seg mi yeɣli wemdan di ddnub, deg ubekkaḍ, tuqel tudert-is ur tessufuɣ ara. Tedrem tettawi ɣer lmut. Ula d ṣṣifa-nni n Yillu yellan di yal amdan tuqel tecmet, isderm-itt ubekkaḍ, ddnub.

Deg ul n yal amdan yezga umgara n ṛṛuḥ. Tekcem-it tugdi, yuɣal ur yesɛi laman wala talwit. Lxir d ccer ttnaɣen deg-s. D acu kan ɣer cceṛ u yuɣal yettmal yal amdan. D ayen i ɣ-d-ismekta gmat-nneɣ Bulus: “ Lxir-nni i bɣiy a t-xedmeɣ ur s-zmireɣ ara... ma d cceṛ-nni i kerheɣ, d winna yakan i xeddmeɣ... ” ayagi yura-t-id di tebṛatt i Wat Ṛuma. Yuqel wemdan iḍaaɛ am lmal mebla ameksa. Yebɛed ɣef Ṛebbi. Truḥ-as lbenna i tudert-is. Ma d ddnub yezdeɣ ul-is ar aẓar. Yettawi-t ɣer nnger d lmut.

Liman d leslak !

Yusa-d Lmasiḥ a d-as yili d amsellek, d ameksa-nni ara t-id yerren ɣer tejlibt n tudert. S lmut-is ɣef umidag, s idammen-is yellan d asfel, a s-ttwaɛfan ddnubat-is, ad yizdig, ad yuɣal ɣer Sidi Ṛebbi. S liman di Lmasiḥ d ayen akk yexdem fell-as. D wagi i d lexbaṛ n Lxir n Lmasiḥ. Kran n win yumnen yis ad yesɛu leslak d tudert i dayem.

Amasiḥi d win iqeblen s wul-is, yumen s Lmasiḥ d amsellek-ines d ameksa-ines, d win aklken ara t-id-yerren ɣer tudert aked Yillu. S Wawal d Ṛṛuḥ ad yidir i lebda aked Yillu yeddren. Ur ifennu ara. D wagi i d azal n liman n yal amasiḥi. Leḥmala n Ṛebbi, leɛfu-ines, lehna i d-yettak i yal amdan yumnen-yis. D ayen d ibeggen di Lmasiḥ. Yuḥenna 3:16.