Di liman amasiḥi, yiwen n Yillu neɣ tlata?D asteqsi n tugget n yemdanen ɣef ayen yeɛnan taflest tamasiḥit. D liman s yiwen n Ṛebbi. D Illu yeddren, ixelqen igenwan lqaɛa d wayen akk yellan deg-sen. Ur yesɛi tilisa ur yesɛi acrik neɣ amɛawen. Ulac i s-izemren, kullec yella ddaw leḥkem-is d tezmert-is. D ameɣlal, tageldit-is ur tfennu.

D tidett, d tilawt. D ayen d-yuran, iban am tafat, deg Adlis n Tira Iqedsen. Di lɛehd aqdim aked lɛehd ajdid. Deg udlis n Usmekti, di Lɛehd aqdim a naff yura: “ Selt-d ay At Israil: Rebbi Illu-nneɣ, d Yiwen. Hemlet Rebbi Illu-nwen s wulawen-nwen meṛṛa, s terwiḥin-nwen d tezmert-nwen. (Asmekti 6:4).  A t-id yini daɣen umceggeɛ Yeɛqub di tebratt-is: “ Tumneḍ belli yiwen n Ṛebbi kan I gellan? D ayen yelhan…”. (Yq 2:19). Liman di Ṛebbi, yellan d Yiwen. D tidett ɣef ara d-cehden akk wid iteddun d Lmasiḥ di yal lawan. A naf tanagit-agi-nsen: “Numen s yiwen n Ṛebbi, netta ixelqen igenwan d lqaɛa”.

Tira Iqedsen beggnent-d Illu yellan d Yiwen. Iweḥḥa-d iman-is s tdukli, di tlata n wudmawen. Ur d-yewwi ara lḥal a nwali ayagi am akken d tlata n Iṛebbiten I yellan. Netta d Yiwen.

Deg weḥḥi-ines, iban-d i talsa d txelqit s tmusni-ines, yellan d adrig. D tamusni d-yekkan nnig leɛqel d tegzi n yemdanen. D Bab n txelqit. Yella s yiman-is kan. D lɛinṣer n tudert meṛṛa. Ibeggen-d iman-is  d Ababat. S wawal-is daɣen iweḥḥa-d iman-is di Mmi-s, yellan d “Awal”. S Ṛṛuḥ-is ibeggen-d iman-is i ddunit s tezmert-is. Akka I d-ttmeslayent fell-as Tira. D illu yeddren, iban-d di tlata wudmawen-agi: D Ababat, d Mmi-s, d Ṛṛuḥ Iqedsen.

Ur d-yewwi ara I leɛqel n wemdan ad yefhem talqayt n uweḥḥi-agi. D amek yella Yillu deg iman-is. Mačči s lefhama n wemdan ara yettwaɛqal Yillu. 
Assaɣ yellan ger Ababat d Mmi-s, deg uweḥḥi n Tira Iqedsen, mačči d win n ubabat d mmi-s  akken yella lḥal di talsa. Yewwi-d lḥal a nefhem ayagi ddaw tmuɣli n Ṛṛuḥ. Imi s uweḥḥi n Ṛṛuḥ iqedsen I ɣ-d-ssebganent Tira sser yellan di tnettit n Yillu. Netta yellan d Ababat, d win d-ixelqen ayen akk yellan. Yellan daɣen s wawal-is, d win d-yusan di ssifa n Mmi-s, d amsellek I ddunit.

S Wawal-is d Ṛṛuḥ-is, yerza-d Ṛebbi ɣer yemdanen, iwakken a ten-isellek.