Taflest tamasiḥit di TmazɣaAḥric ameqran n imusnawen umezruy, n yemura, si yal lawan, d wid n zik neɣ d wid n wass-a, dduklen di tikta iwakken a d-inin amek i d-tuɣ aẓar teflest tamasiḥit n ddunit meṛṛa, ladɣa tin n Utaram, si zzeriɛa n Tmazɣa. Tamasiḥit n Utaram alaṭini tlul-d si Tmazɣa.

Di temdinin yenneflin di temnat n Tefriqt yellan ddaw umenkud n ṛṛuman. Anda ttilin aṭas n imaziɣen yeɣran, d imusnawen, di tegrigit neɣ di tlatinit. D nutni ara yesbedden lsas i tmusni n teflest tamasiḥit. D tikta-nsen d yeḍrisen-nsen ara yesswen timdinin d iɣerbazen n Utaram alaṭini. Ayagi d amezruy.

Akken beddent tmezgidiwin n Usamar n umenkud, akken daɣen ara naff tid n Tmazɣa ula d nutenti zdint lqed, banet-d di leqṛun imezwura. Am akken d tafat s uḥaǧǧaǧu-nsen meqqren ara yecceɛcɛen ɣef temdinin n Utaram s umata. Later-nsent yuɣ akk timnaḍin d yezzin i yilel n yigerakal d Utaram. 

S imeɣrasen-is imezwura, i d-teǧǧa later-is amezwaru. Am akken d inagan imezwura n liman. Wid akk yeɣlin ddaw teɛṣirt n udabu amenkad. Ur teqqim ara kan din, lameɛna, terna-d Tmazɣa ɣer imeɣrasen-is imasiḥiyen, lǧil n tirrugza, wid ara irefden s tumusni-nsen, s tira-nsen, lebni n teflest tamasiḥit. Qqimen-d ar ass-a d inagan d imusnawen n tmezgida i ddunit meṛṛa.  S imeɣrasen d yemyura i d efka udem i ddunit tmezgida n Tefriqt ugafa.

Tertulyan, Arnub, Sibryan. Ameqran ger-asen akk, d Ugistan n Taggast. Imi yeqqim-d ar ass-a, i Utaram akkit, d amusnaw ttqadarent tesdawiyin meṛṛa n ddunit. I leqrun, di yal tikta n kra n tmusni, d amezruy, d asfelsef, d tasekla, d tusna n tmeṭṭi neɣ n tɣerma, nebla ma nuder-d tamusni d ussefhem n Tira, deg ayagi meṛṛa, azal d laɛnaya n Ugistan, tigzi n tikta-ines, yis-n i ybedd d amusnaw yezdin deg Utaram. D azal i d-yekkan nnig wakal d wakud.

Yenna-t-id deg awal-is unmezray “Gabriel C.” Yellan d win d-yuran aṭas ɣef Imaziɣen. Ur nteffer ara ɣef ddunit ayen yellan d tidett. Ugustan d yiwen seg musnawen d-yufraren di tikta tutrimt. Laṣel-is si Taggast, si tmurt n Tmazɣa. Ccan n tmusni-ines yefka aẓar akkin i tmurt-is, akin i tlisa n umenkud n Ṛṛuman, akkin i zzman deg iɛac, izger-d i leqrun d tsuta. Ur nteffer ara ɣef umezruy argaz-agini yellan d amusnaw meqqren akk deg Taram alaṭini. Ur nteffer ara i talsa iḍrisen d yedlisen yura. Amyaru n wedlis “ Aɣaram n Yillu” si Tmazɣa i i d-yefruri.