D acu-t wazal n tzallit?Azal amezwaru akkit di leɛbada n Yillu yili d taẓallit. Di lebɣi n Ṛebbi i tella, yerna d Ṛṛuḥ iqedsen i yettwellihen ul n yal amdan iwakken ad iɛenni ad yedɛu s leɛnaya.

Taẓallit  d nnehta n terwiḥt yessaramen ɣer ṛṛeḥma. S terwiḥt d wul ara nanez ɣer Ṛebbi iwakken a t-neɛbed. Mačči d imeslayen kan i ɣer tella. Taẓallit nezmer a d-nini tcuba ɣer tiɣri n terwiḥt ifuden ɣer waman, i tudert di liman. 

A nqeṛṛeb ɣer Yillu yedren s wul yeṣfan, s nniya n wul. Taẓallit d leɛbada s ṛṛuḥ, s tidett.  Di linǧil n Yuḥenna, di lɛehd Ajdid, Yenna-yas Lmasiḥ i tmettut-nni tasamarit: " Illu d Ṛṛuḥ, ilaq wid ara t-iɛebden, a t-ɛebden s ṛṛuḥ d tidett " (Yuḥenna 4:24). Ṛebbi d Illu yedren, d Illu n tidett. Mačči d asebdad, mačči d lexyal. Yewwi-d lḥal a nedɛu s tidett s teflest, yerna a neḥsu belli isell-aɣ-d.

Ad i yi-d-inim ahat, d acu i s ara neẓẓal? Amek i ylaq a neẓẓal ? Taẓallit, nenna-d d aɛenni n terwiḥt d wul ɣer ṛṛeḥma n Sidi Ṛebbi. Imi nebla azal-agi n ṛṛeḥma, ur cukkeɣ ara tezmer a tteddu tudert.

Di tẓallit, yewwi-d a neḍleb ɣer ṛṛeḥma d leɛfu axaṭeṛ d imednuben i nella, ulac win yuklalen ad iqeṛṛeb zdat Sidi Ṛebbi. Ṛṛuḥ Iqedsen yettawi-yaɣ di ttbut-agi.

Taẓallit daɣen, d leḥmadi ara nesali i Yillu i lmend n tayri-ines ɣur-nneɣ, i lmend n leslak i ɣ-d-yefka di Lmasiḥ. Mi ara neẓẓal, d ccan ara nerr i Yillu, ad nemmekti lxirat-is d lemzeyya i ɣ-yexdem. S wulawen a snessali tiẓẓilla i deg ara nedɛu i tudert di leɛnaya-ines.

Nuḥwaǧ ɣer uḥunnu d twaṣra, imi nezṛa belli d netta i d taseddarit n tudert-nneɣ. S teflest, a nedɛu ɣef ayen akk nuḥwaǧ i tudert-nneɣ d ṣṣeḥḥa-nneɣ. Nezṛa belli, akken d-yura deg Adlis n Tira, Ṛebbi yella-yaɣ d aɛessas d ameksa ɣef tudert-nneɣ. S tẓallit i nettidir yid-s, s Ṛṛuḥ i ɣ-d-yefka, iteddu yid-neɣ, yettwilleh-aɣ di tẓallit. Yettṣuḍu-d deg ulawen s imeslayen i d-yettalin akken a neẓẓal s lebɣi-ines.

Mačči kan d ayen nuḥwaǧ i s ara nedɛu ɣer Sidi Ṛebbi, yewwi-d a nidir deg assaɣ akked Ṛebbi. Degmi, mi ara neẓẓal, nettmeslay kullas i Ṛebbi iwakken ur ntettu ara ṛṛeḥma-ines meqqren. Di yal ass, di yal taswiɛt, a nqeṛṛeb ɣur-s s wul, s lemqadra.

Taẓallit am tudert n yal ass. Nettidir s ṛṛuḥ zdat Ṛebbi. Nettidir s ṛṛeḥma i ɣ-d-yefka di Mmi-s aazizen i ɣ-yellan d asfel i leslak. Degmi, taẓallit d tanemmirt i leḥmala d ṛṛeḥma ara yalin ɣer wul-is. Di tẓallit yella, ssmaḥ, usirem d leḥmala. D rriḥa ẓiden yettalin si lqaɛa ɣer igenwan (Aweḥḥi 8:3).