Imagraden

CrossMa nessaked mliḥ ɣer wazal umidag di leqraya-nneɣ di Tira Iqedsen, a naf deg-s ayen iɛeddan akkin i wudem-nni n leslak yakan.

CrossDi yal tikelt i deg ara nelli Adlis n Tira nettemlil-d d wayen i ɣ-issewhamen d ayen kan...Tazmert n wawal-is, tidett n tiktiwin-is, tezdeg n ixemmimen yella deg-s aked usirem yettfeǧǧiǧen deg-s. D imuren i tudert n yal amdan. D asirem n talsa s timmad-is.

Awal ɣef teflest!Taflest, akken i s-qqaren watmaten-nneɣ imucaɣ (twareg), neɣ Liman deg Illu, d laman deg-s s yiman-is d wayen akk ixeddem. Taflest d azal n wul.