Taflest tamasiḥit di TmazɣaAḥric ameqran n imusnawen umezruy, n yemura, si yal lawan, d wid n zik neɣ d wid n wass-a, dduklen di tikta iwakken a d-inin amek i d-tuɣ aẓar teflest tamasiḥit n ddunit meṛṛa, ladɣa tin n Utaram, si zzeriɛa n Tmazɣa. Tamasiḥit n Utaram alaṭini tlul-d si Tmazɣa.

Early church fathersTebda-d tikli n tmezgida s tnagit n inelmaden imezwura. Ḥekkun-d ɣef wayen walan d wayen slan.

Church fathersDeg uḍris-agi amaynut a nessiked ɣer wazal sɛan “Yemɣaren” n tmezgida di tikli n wass-a.

CrossTikta ara d-nawi tikelt-agi deg umezruy, d tiɣri i “Yemɣaren n Tmezgida”.